MMM Header

Obszary działania

Nasi Klienci są tak skomplikowani i wszechstronni jak złożone i wszechstronne są nasze usługi. Nasza oferta usług-doskonale odpowiadająca wymaganiom rynku, została sklasyfikowana ze względu na obszary działalności. 

Grupy naszych ekspertów zapewniają idealne rozwiązania dla Państwa potrzeb.

 • Wyzwanie: Tworzenie rozwiązań

  Wymagania systemu ochrony zdrowia, potrzeby pacjentów, interes pracowniczy, a także ekonomiczne, logistyczne i organizacyjne warunki zarządzania szpitalem mają wysoki stopień złożoności. Do wszystkich pracowników związanych z tymi procesami odnosimy się z jednakowym szacunkiem. 

  Ze względu na wysoki stopień skomplikowania stawianych zadań, nasi Klienci potrzebują odpowiedzialnego, kompetentnego i oddanego partnera, aby znaleźć idealne rozwiązanie w danych warunkach w określonym miejscu instalacji. Nie jesteśmy wyłącznie twórcą urządzeń ale również dostawcą usług i rozwiązań, mającym swój udział ekonomiczny i medyczny w utrzymaniu dobrego samopoczucia ludzi. 

  MMM oferuje szeroki wachlarz kompetencji w zakresie zastosowań szpitalnych, obejmujący doradztwo i usługi, produkty i usługi po sprzedaży, nie wspominając już o naszych wiodących na rynku sterylizatorach, szerokiej ofercie walidacji, czy zadaniach zarządzania projektem w zakresie realizacji budowlanych.

 • Czynimy przyszłość bezpieczną

  Działania badawczo-rozwojowe mają wysoki standard bezpieczeństwa w niemieckich instytucjach badawczych i laboratoriach. Praca z wysoce wrażliwymi przedmiotami laboratoryjnymi wymaga warunków bezpiecznych zarówno dla ludzi, jak i dla wyposażenia, zapewniających jednocześnie bezpieczeństwo rezultatów badawczych. 

  Sterylizatory MMM są wykorzystywane w wielu instytutach badawczych przemysłu farmaceutycznego i chemicznego, ośrodkach dla zwierząt, laboratoriach testowych, technologii genowej lub obróbce żywności. Nasi Klienci wiedzą, iż odstarczamy indywidualne, dopasowane do potrzeb rozwiązania przeznaczone do ich specyficznych zastosowań. Bez względu na to, czy są one przeznaczone do obróbki żywności, czy do zastosowań laboratoryjnych z patogennymi lub kancerogennymi mikroorganizmami.

  W obszarze działalności w sferze naukowej Firma MMM posiada w swojej ofercie szeroki, zróżnicowany zakres produktów i usług, dostosowanych indywidualnie w taki sposób, aby idealnie spełniały wymagania naszych Klientów. 

 • Badania i produkcja

  Przemysł farmaceutyczny stanowi siłę napędową postępu czynionego w ramach naszej walki z chorobami i opowiada za coraz wyższy poziom opieki zdrowotnej w społeczeństwie. Osiągnięcie tak wysokich celów czyni niezbędnymi wymagania szczególne dla systemów sterylizacji: w przypadku badań i produkcji farmaceutycznej, sterylizatory muszą odpowiadać dyrektywom FDA, GMP, GAMP, itp.

  Firma MMM oferuje sprzęt niezbędny do spełnienia pełnego zakresu wymagań dla sterylizacji w przemyśle farmaceutycznym, w szczególności do szybkiej i delikatnej obróbki płynów w zamkniętych butelkach. Skorzystajcie Państwo z tworzonego przez wiele lat know-how Firmy MMM, aby uzyskać właściwe planowanie i instalację sterylizatorów oraz wszystko, co jest Państwu w związku z tym potrzebne.

 • Podstawowa opieka zdrowotna

  Tysiące lekarzy w ramach swoich praktyk lekarskich codziennie troszczy się o zapewnienie sterylności podczas leczenia oraz w środowisku swej pracy. Życie medyczne nie ogranicza się wyłącznie do kompetentnego poradnictwa i terapii, lecz jest również związane z zapewnieniem warunków zabezpieczających pacjentów i osoby pracujące w gabinetach lekarskich.

  Mimo, iż główną kompetencją Firmy MMM jest szpitalna opieka zdrowotna, zapewniamy również prowadzenie sterylizacyjnej obróbki wyrobów w ambulatoryjnej sferze opieki medycznej. Chcemy, aby Państwa codzienne życie w ramach praktyki lekarskiej było perfekcyjne pod względem ergonomicznym, ekonomicznym i higienicznym. 

  Firma MMM oferuje autoklawy stawiane na blatach, myjnie-dezynfektory i sterylizatory oraz inne małe innowacyjne wyroby medyczne w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pacjentom oraz użytkownikom w gabinetach lekarskich.