SteamSpy

Elektroniczny test Bowie-Dick i kontrola cyklu
MMM SteamSpy to zintegrowany ze sterylizatorem parowym elektroniczny test Bowie-Dick, przebiegający w oparciu o sterowanie programowe i udostępniający natychmiast wynik testu w dokumentacji cyklu. Pełni on także funkcję bieżącej kontroli cyklu, dzięki czemu użytkownik nie musi o...
Obszar
Szpitale