Zarządzanie centralną sterylizatornią: lepsza wydajność dzięki właściwym informacjom

Efektywność pracy centralnej sterylizatorni jest w dużej mierze uzależniona od czasu trwania programów poszczególnych urządzeń. Intelligent Service Advisor (ISA) umożliwia efektywniejsze i intensywniejsze wykorzystanie urządzeń i dostępnego czasu. ISA stwarza personelowi centralnej sterylizatorni większą swobodę i elastyczność w zarządzaniu przebiegiem procesów, gdyż umożliwia stałe monitorowanie urządzeń przygotowujących wyroby sterylne (urządzenia do czyszczenia i sterylizatory MMM).

ISA to program obsługujący urządzenia przygotowujące wyroby sterylne MMM w centralnej sterylizatorni i ułatwiający komunikację między człowiekiem a maszyną. Człowiek – może to być osoba obsługująca, kierownik centralnej sterylizatorni, serwisant lub pracownik działu obsługi klienta MMM – otrzymuje od urządzenia SMS-a lub wiadomość e-mail z przydatnymi informacjami na temat stanu urządzeń, umożliwiającymi efektywniejsze i płynniejsze funkcjonowanie centralnej sterylizatorni.

Zalety
  • Lepsza dostępność urządzeń dzięki krótszym czasom przestojów.
  • Zoptymalizowany przebieg procesów dzięki elektronicznej informacji o zakończeniu lub przerwaniu programu.
  • Efektywne wykorzystanie prac konserwacyjnych i serwisowych: zarówno wyznaczanie terminów działań naprawczych, jak i opracowanie problemu w związku z usuwaniem usterek następuje w sposób skuteczniejszy i lepiej rozplanowany.
  • Dzięki bezpośredniemu przepływowi informacji dostępne są wszystkie niezbędne dane.
  • Diagnoza błędów następuje szybciej i bardziej precyzyjnie – niezależnie od miejsca i czasu. Prace serwisowe są dokładnie przygotowane i dostosowane, np. w zakresie udostępnienia części zamiennych.
  • Dystrybucja informacji w ramach grup docelowych – dokładnie dopasowane informacje trafiają do określonych odbiorców.

Na pierwszy rzut oka

Obszar zastosowania: Szpitale
Rodzaj: Oprogramowanie

Do pobrania