Fluipharm Life Science sterilizer

Fluipharm

Duży sterylizator do szybkiej i bezpiecznej sterylizacji dużych ilości płynów w zamkniętych naczyniach, np. pojemniki na krew, fiolki, ampułki lub sprzęt do infuzji w laboratoriach badawczych, zakładach produkcyjnych lub aptece szpitalnej.
Obszar
Farmacja
Proces
Proces sterylizacji wodą przegrzaną
Pojemność
447-2897 l
Material:
Płyny
MMM Group steam sterilizer Vakulab HL for Life Science laboratory animal house pharma pharmaceutical industry

Vakulab HL

Duży sterylizator do stosowania w zakładach produkcyjnych oraz w przemyśle farmaceutycznym, zapewniający bezpieczną i ekonomiczną sterylizację materiałów stałych, porowatych lub płynnych, jak roztwory infuzyjne lub podłoża mikrobiologiczne, a także elementy instalacji w strefie...
Obszar
Farmacja
Proces
Para
Pojemność
460-3530 l
Material:
Materiały twarde i porowate, Płyny w otwartych pojemnikach
Vakulab PL steam sterilizer Life Science

Vakulab PL

Sterylizator parowy do stosowania w laboratoriach mikrobiologicznych, instytutach badawczych i hodowlach zwierząt laboratoryjnych służący do dezynfekcji i sterylizacji materiałów stałych, porowatych i płynnych oraz odpadów zakaźnych. Wszechstronne możliwości wyposażenia, jak...
Obszar
Laboratoria, Zwierzętarnie
Proces
Para
Pojemność
316-4170 l
Material:
Materiały twarde i porowate, Płyny
Ventilab PL steam sterilizer Life Science

Ventilab PL

Duży sterylizator do stosowania w zakładach produkcyjnych oraz w laboratoriach badawczych, zapewniający bezpieczną i ekonomiczną sterylizację oraz redukcję drobnoustrojów w produktach stałych, porowatych lub płynnych, jak przybory, filtry lub artykuły spożywcze. Ventilab PL już...
Obszar
Laboratoria
Proces
Para
Pojemność
521-708 l
Material:
Materiały twarde i porowate, Płyny