MMM Header

ECC System mycia wózków Euroclean

ECC System mycia wózków Euroclean

Obróbka sterylizacyjna musi spełniać coraz wyższe wymagania zarówno odnośnie jakości procesu, jak i dokumentowania tej jakości. 

Ponadto, zarządzanie logistyczne zewnętrznych centrów usługowych, dostarczających szpitalom materiał sterylny, staje sie coraz ważniejsze. Zaś odległości wewnątrz szptala, na których przemieszczany jest materiał sterylny, mogą byc dosyć duże i wymagają bezpiecznego i zoptymalizowanego systemu transportowego. 

Nowy system transportowy pojazdów Euro-Clean-Car-System Firmy MMM uwzględnia rosnące znaczenie przepływu pracy w trakcie ponownej obróbki sterylizacyjnej. System ECC optymalizuje łańcuch transportowy i zapewnia gładki i ekonomiczny obieg dostaw materiału sterylnego. 

Zalety:

  • jednolity system wykorzystujący system transportowy sterylizatorów
  • ergonomiczne przemieszczanie przedmiotów (mniej procesów podnoszenia)
  • moliwość otwierania z dwóch stron: od szerszej strony i od frontu
  • łatwy załadunek i wyładunek
  • uszczelnienie pokrywy zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi
  • transport zgodny z wysokimi wymaganiami higienicznymi z nieskomplikowanymi przejściami
  • ekonomiczna logistyka minimalizuje czynności obsługi
  • kąt otwarcia drzwi do 270°
  • łatwe mycie i czyszczenie w myjni-dezynfektorze
  • system modułowy z odpowiednimi komponentami