MMM Header

EcoSoft

Dokumentacja wsadu i cyklu obróbki sterylizacyjnej

Zgodnie z krajowymi dyrektywami i wytycznymi operator odpowiedzialny za obróbkę sterylizacyjną musi być w stanie przedstawić dowody świadczące o tym, iż wyroby medyczne zostały odpowiednio wysterylizowane. 

Prosty sposób dokumentacji

Ecosoft jest oprogramowaniem stworzonym przez firmę MMM w celu wspierania zadań dotyczących dokumentacji obróbki sterylizacyjnej. EcoSoft zarówno rejestruje dane cykli procesów urządzenia, jak i zarządza miejscami pobytu materiału sterylnego. EcoSoft towarzyszy Państwu podczas całego cyklu obróbki wyrobów medycznych, rejestrując każdy pojedyńczy etap cyklu. 

 • zwrot wyrobów medycznych
 • mycie i dezynfekcja
 • sprawdzanie i pakowanie
 • sterylizacja
 • zwolnienie
 • wysyłka do sal operacyjnych i oddziałów (łącznie z przypisaniem do pacjenta)

Wszystkie urządzenia wykorzystywane w Centralnej Sterylizacji, takie jak: myjnie-dezynfektory, zgrzewarki lub sterylizatory mogą być bezpośrednio podłączone do EcoSoft. Dane procesu urządzenia są przesyłane do EcoSoft i przypisane do danych pakowania każdego zestawu. Po zakończeniu cyklu protokół wsadu jest tworzony automatycznie i archiwizowany razem z danymi zestawu. 

EcoSoft zapewnia bezpieczeństwo

Przyjazny dla użytkownika

 • wystarczy kilka wejść, aby uzyskać satysfakcjonującą dokumentację 
 • łatwa obsługa
 • intuicyjna nawigacja menu
 • przejrzystość kosztów za jednym kliknięciem myszy

Zapewnienie jakości

EcoSoft wspiera powtarzaność procesów: opis i zdjęcie każdego zestawu są zarejestrowane w Ecosoft.

Pomaga to personelowi w strefie pakowania na poprawne kompletowanie zestawow i w ten sposób zapewnia niezmiennie dobrą jakość. 

Przejrzystość

Moduł statystyczny EcoSoft jest bardzo skutecznym narzędziem dostarczającym przejrzystości kosztów. Ewaluacja danych dostarcza cennych informacji dotyczących:

 • poniesionych kosztów
 • kto? co? kiedy? jak?
 • liczby procesów obróbki, jakim zostały poddane narzędzia
 • aktualnego miejsca przebywania narzędzi
 • bieżącego statusu narzędzi

Indywidualny

EcoSoft można dostosować do indywidualnych potrzeb.

 • zastosowanie do jednej stacji roboczej
 • zastosowanie do wielu stacji roboczych
 • zastosowanie u wielu Klientów
 • wersja wielojęzyczna

 

 

 

Batch and cycle documentation of sterile processing.

According to national directives and guidelines, the operator in charge of sterile processing must be able to provide evidence that medical devices have been duly processed.

 

 

User friendly

 • With just a few inputs to successful documentation
 • Easy handling
 • Intuitive menu navigation
 • Cost transparency by just a mouse click

Qualitiy assurance

EcoSoft supports the reproducibility of processes: A description and a picture of each set is recorded in EcoSoft.

This helps the personnel in the packing area to assemble the sets correctly thus delivering invariable good quality.

Transparency

The statistics module of EcoSoft is a very efficient tool to deliver cost transparency. Data evaluation offers valuable clues to:

 • The costs involved
 • WHO, WHAT, WHEN, HOW
 • The number of processing of an instrument
 • The current whereabouts of an instrument
 • The current status of an instrument

Individual

EcoSoft is adaptable to your individual needs.

 • Single work station application
 • Multi-work station application
 • Multi-client application
 • Multi-lingual version