Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

Strony internetowe MMM oferują wiele informacji, które są regularnie aktualizowane. Użytkownik może zapisywać nasze informacje oraz tworzyć odnośniki do naszych stron.

Treść własnych stron

Odpowiedzialność za aktualność, kompletność lub jakość jest wykluczona. Wszystkie nieodpłatne oferty są niewiążące. MMM zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia oferty lub wstrzymania publikacji w każdej chwili bez wcześniejszej zapowiedzi.

Odnośniki do stron internetowych osób trzecich

Udostępnione odnośniki są wybierane i umieszczane z największą starannością. Redakcja MMM nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz treść stron, do których prowadzą odnośniki. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą odnośniki, i nie jest właścicielem tych treści. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści oraz szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania informacji, ponosi wyłącznie operator strony internetowej, do której prowadzi odnośnik. Odpowiedzialność podmiotu, który jedynie udostępnia odnośnik do danej publikacji, jest wykluczona. Redakcja ponosi odpowiedzialność za informacje osób trzecich jedynie wówczas, gdy posiada o nich wiedzę, tzn. także o ewentualnych niezgodnych z prawem lub karalnych treściach, a zapobieżenie ich wykorzystaniu jest możliwe pod względem technicznym oraz możliwe do wykonania.

MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH
Semmelweisstraße 6
82152 Planegg bei München
T: +49 (89) 89918-0
F: +49 (89) 89918-118

HR B München Band 48/3594
USt-IDNr: DE 129 423 201
WEEE-Reg.-Nr. DE18670731

Zarządzanie:
Robert Eibl
Michael Geutler
Benedikt Koller

Dostawca w rozumieniu ustawy o usługach teleinformatycznych (TDG) / umowy państwowej o usługach medialnych (MDStV):
MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu ustawy o usługach teleinformatycznych (TDG) / umowy państwowej o usługach medialnych (MDStV):
Michael Rohrmoser
T: +49 0 89-8 99 18-251
F: +49 0 89-8 99 18-5251

Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i chcesz poznać nasze przedsiębiorstwo. Mimo starannej kontroli merytorycznej nie ponosimy odpowiedzialności za zewnętrzne odnośniki do obcych treści.

Ochrona danych osobowych użytkowników podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych w ramach wizyty na naszej stronie internetowej jest dla nas bardzo ważna. Dane użytkowników są objęte ochroną w ramach przepisów ustawowych. Poniżej przedstawiamy informacje o tym, jakie dane są gromadzone podczas wizyty na stronie internetowej oraz w jaki sposób są one wykorzystywane:

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych jest

MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH
Semmelweisstraße 6
82152 Planegg (Germany)

W razie pytań dotyczących ochrony danych, praw lub roszczeń związanych z danymi osobowymi proszę skontaktować się z nami pocztą elektroniczną na podany adres e-mail (webmaster@mmmgroup.com).

 1. Gromadzenie i przetwarzanie danych
  Każde odwiedziny na naszej stronie internetowej oraz każde pobranie pliku dostępnego na stronie internetowej jest rejestrowane. Zapisywanie tych danych służy wewnętrznym celom systemowym i statystycznym. Rejestrowane są następujące dane: nazwa pobranego pliku, data i godzina pobrania, ilość transferowanych danych, komunikat o pomyślnym pobraniu, przeglądarka internetowa i domena wysyłająca zapytanie.

  Dodatkowe dane osobowe są gromadzone jedynie wówczas, gdy użytkownicy dobrowolnie je udostępniają, na przykład w ramach zapytania lub w procesie rejestracji.

 2. 2. Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych
  Jeżeli udostępniono nam dane osobowe, wykorzystujemy je jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika, obsługi umów z nim zawartych oraz na potrzeby administracji technicznej.

  Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim lub innym tylko wówczas, gdy jest to niezbędne w celu obsługi umowy – w szczególności przekazywanie dostawcy danych dotyczących zamówienia – w celach rozliczeniowych lub jeżeli użytkownik wyraził wcześniej na to zgodę. Użytkownik ma prawo do odwołania w każdej chwili udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość.

  Usunięcie zapisanych danych osobowych następuje wówczas, gdy użytkownik odwoła swoją zgodę na ich zapisywanie, jeżeli ich znajomość nie jest już wymagana do realizacji celu, dla którego zostały zapisane lub jeżeli ich zapisywanie jest niedozwolone z innych przyczyn ustawowych (w tym celu należy skorzystać z podanego powyżej adresu e-mail: webmaster@mmmgroup.com).

 3. Prawo do informacji
  Na pisemny wniosek udzielamy informacji na temat zapisanych danych osobowych użytkownika (w tym celu należy skorzystać z podanego powyżej adresu e-mail: webmaster@mmmgroup.com).

 4. 4. Udzielenie zgody, prawo do odwołania i prawo do sprzeciwu
  Jeżeli wykorzystujemy dane do celu, który według postanowień ustawowych wymaga zgody użytkownika, zawsze prosimy użytkownika o wyrażenie zgody oraz rejestrujemy jego zgodę, opierając się na przepisach w zakresie ochrony danych. Użytkownik może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość i/lub sprzeciwić się wykorzystaniu w przyszłości swoich danych do celów reklamowych, badań rynkowych i badań opinii publicznej. W celu odwołania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wystarczy przekazanie nam zwykłego zawiadomienia. W tym celu można użyć podanych powyżej danych kontaktowych, a po stronie użytkownika nie powstają żadne dodatkowe koszty, oprócz kosztów przekazania w ramach podstawowej taryfy.

  Informacja o środkach bezpieczeństwa:
  WDokładamy wszelkich starań, aby zapisywać dane osobowe użytkowników przy wykorzystaniu wszystkich możliwości technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby nie były one dostępne dla osób trzecich. W razie komunikacji poprzez pocztę elektroniczną nie możemy zapewnić pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego w przypadku informacji poufnych zalecamy tradycyjną drogę pocztową.

  Google Analytics
  Niniejsza strona internetowa stosuje Google Analytics, narzędzie do analizy serwisów internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tak zwane „cookies”, pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Wygenerowane przez cookie informacje dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej z reguły są przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Na zlecenie operatora niniejszej strony firma Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz realizacji innych usług na rzecz operatora strony internetowej, związanych z korzystaniem ze strony oraz Internetu. Adres IP przeglądarki użytkownika przekazany przez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

  Użytkownik może zapobiec zapisywaniu cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce; informujemy jednak, że w takim przypadku korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej może być utrudnione. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych wygenerowanych przez cookie i dotyczących wizyty na stronie internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej pod poniższym odnośnikiem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). W związku z dyskusją dotyczącą stosowania narzędzi analitycznych z pełnym adresem IP informujemy, że niniejsza strona internetowa stosuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, w związku z czym adresy IP są przetwarzane wyłącznie w skróconej wersji, aby wykluczyć ich bezpośrednie powiązanie z konkretną osobą.

MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH, 2016

Google Analytics Plugin

Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych wygenerowanych przez cookie i dotyczących wizyty na stronie internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej pod poniższym odnośnikiem.

Google Analytics Plugin

Kontakt

Adres

Semmelweisstraße 6, 82152 Planegg/München (Germany)

Telefon

Lokalizacja München: +49 89 899 18-0
Lokalizacja Stadlern: +49 9674 80-0
Lokalizacja Peiting: +49 8861 91074-0

e-mail

Informacje ogólne: info@mmmgroup.com
Sprzedaż: vertrieb@mmmgroup.com
Serwis: service@mmmgroup.com