News
News

Stopka redakcyjna

Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

Strony internetowe MMM oferują wiele informacji, które są regularnie aktualizowane. Użytkownik może zapisywać nasze informacje oraz tworzyć odnośniki do naszych stron.

 

Treść własnych stron

Odpowiedzialność za aktualność, kompletność lub jakość jest wykluczona. Wszystkie nieodpłatne oferty są niewiążące. MMM zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia oferty lub wstrzymania publikacji w każdej chwili bez wcześniejszej zapowiedzi.

 

Odnośniki do stron internetowych osób trzecich

Udostępnione odnośniki są wybierane i umieszczane z największą starannością. Redakcja MMM nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz treść stron, do których prowadzą odnośniki. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą odnośniki, i nie jest właścicielem tych treści. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści oraz szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania informacji, ponosi wyłącznie operator strony internetowej, do której prowadzi odnośnik. Odpowiedzialność podmiotu, który jedynie udostępnia odnośnik do danej publikacji, jest wykluczona. Redakcja ponosi odpowiedzialność za informacje osób trzecich jedynie wówczas, gdy posiada o nich wiedzę, tzn. także o ewentualnych niezgodnych z prawem lub karalnych treściach, a zapobieżenie ich wykorzystaniu jest możliwe pod względem technicznym oraz możliwe do wykonania.

Kontakt

MMM Group
Semmelweisstraße 6
82152 Planegg/Monachium
Niemcy

+49 89 899 18-0 info@mmmgroup.com Formularz zapytania

Obsługa klienta

service@mmmgroup.com