Niewiedza może dużo kosztować.

Wiedza daje znajomość działania oraz możliwości urządzenia. Wiedza pozwala rozpoznać zależności. Wiedza motywuje.

Firma MMM oferuje nie tylko indywidualne szkolenia produktowe dotyczące urządzeń MMM. Jako akredytowany ośrodek szkoleniowy Niemieckiego Towarzystwa Przygotowania Wyrobów Sterylnych (DGSV) szkolimy przede wszystkim użytkowników w szpitalach pod kątem różnorodnych aspektów medycznych, prawnych i technicznych, które należy uwzględnić przy sterylizacji i dezynfekcji (kursy tematyczne i specjalistyczne).

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą z klientami. Wiedza to ekonomia.

Stworzyliśmy odpowiednio dopasowane seminaria w ramach rozwiązań na stanowisku pracy w firmie klienta. Kursy podstawowe i seminaria MMM są uzgadniane z klientem i przeprowadzane w jego przedsiębiorstwie w ciągu jednego lub dwóch dni.

Na życzenie możemy także przygotować indywidualny program szkolenia.


MMM Academy Management
 
Yasemin Kaiser
+ 49 9674 80-408