MMM Header

 

 

 

Innovative
Sterilgutaufbereitung 

startseite hc
startseite ls

 

 

MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o.

Ponad 30 lat doświadczenia i sukcesów na polskim rynku.
Bogata oferta handlowa i własny rozbudowany autoryzowany serwis.
DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH I INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE
MYCIA, DEZYNFEKCJI, STERYLIZACJI ORAZ TECHNIK CIEPLNYCH
(Centralne Sterylizatornie, Bloki Operacyjne, Pracownie Endoskopowe,
Laboratoria, Przemysł, Farmacja)


Ponadto w celu uproszczenia i ujednolicenia struktury organizacyjnej grupy kapitałowej w Polsce, jak też usprawnienia zarządzania działaniami biznesowymi MMM Group i zwiększenia efektywności działania, w listopadzie 2014 r. przejęto firmę BMT Sp. z o.o.

Do zastosowań medycznych oferujemy:
• sterylizatory parowe - SELECTOMAT, STERIVAP UNISTERI
• wytwornice pary – UNOTHERM, DUOTHERM
• urządzenia do sterylizacji niskotemperaturowej - FORMOMAT
• automatyczne myjnie-dezynfektory UNICLEAN PL, UNICLEAN ML, ULTRAMATIC
• wyposażenie technologiczne (meble, akcesoria) i systemy komputerowe ECOSOFT

Do zastosowań w Iaboratoriach, przemyśle i farmacji oferujemy:
• sterylizatory parowe – STERIVAP HP, IL, UNISTERI HP IL, VACULAB , VENTILAB, FLUIPHARM
• inkubatory – INCUCELL, FRIOCELL, CO2CELL, CLIMACELL
• suszarki – ECOCELL, DUROCELL, VENTICELL, STERICELL, VACUCELL
• komory klimatyczne – CLIMACELL, CLIMACELL®EVO
• depyrogeneratory – VENTICELL®IL

Jako przedstawiciel firmy BHT Hygienetechnik GmbH oferujemy między innymi:
• automatyczne myjnie dezynfektory do endoskopów giętkich – INNOVA® seria E
• automatyczne myjnie dezynfektory do narzędzi, endoskopów sztywnych, sprzętu anestezjologicznego, butów operacyjnych itp. – INNOVA® seria M

Oferujemy także usługi w zakresie:
• realizacji inwestycji Centralnych Sterylizatorni i sterylizatorni przy Blokach Operacyjnych
• projektowania technologii, zabudowy urządzeń
• doradztwa w zakresie przygotowania instalacji do montażu urządzeń.
• szkoleń
• dostaw środków do mycia, dezynfekcji i materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Ogłoszenie o połączeniu

MMM Logo s bmt-logo

Uprzejmie informujemy, że MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o. w dniu 05 sierpnia 2014 r. wykupiła 100 % udziałów w firmie BMT Sp. z o.o.
W związku z powyższym nastąpi połączenie obu firm pod nazwą MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o.
Poniżej plan połączenia.

Please note that MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o on August 5, 2014 r. bought a 100% shares in the company BMT Sp. z o.o
Therefore, the two companies will merge under the name of MMM Muenchener Medizin Mechanik Poland Sp. z o.o
Under the merger plan.

Połączenie firm

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że firma BMT Sp. z o.o. od dnia 28 listopada 2014 r. przestała występować na rynku pod swoją dotychczasową nazwą w wyniku zakończenia procesu łączenia się  z firmą MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska  Sp. z  o. o.

...czytaj więcej