MMM Group

Od 1954 roku przedsiębiorstwo MMM jest jednym z wiodących dostawców systemowych dla podmiotów służby zdrowia.

Dzięki kompleksowej ofercie produktów i usług w zakresie urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji dla szpitali, placówek naukowych, laboratoriów i przemysłu farmaceutycznego firma MMM stała się liderem jakości i innowacyjności na rynku niemieckim i międzynarodowym.

MMM Group zatrudnia 1100 pracowników, którzy dzięki swoim kompetencjom i zaangażowaniu przyczyniają się do sukcesu firmy.

W naszych zakładach produkcyjnych w Stadlern w Bawarii oraz w Brnie w Czechach wytwarzamy produkty dostosowane do potrzeb naszych klientów na całym świecie. Oba zakłady zapewniają nam wysoki udział produkcji własnej, umożliwiając spełnianie trudnych wymogów w zakresie jakości, stawianych przez branżę techniki medycznej.

Kompleksowe rozwiązania na rzecz lepszej skuteczności.

Nasze regionalne ośrodki sprzedaży i serwisu zapewniają bliski kontakt z klientem oraz intensywne monitorowanie projektów. Nasi klienci mogą mieć pewność, że szybko i skutecznie znajdziemy optymalne rozwiązania dla ich potrzeb. Czy to wyposażenie placówki w nowe urządzenia czy też modernizacja zainstalowanych urządzeń, które dzięki aktualizacjom MMM ponownie spełniają najnowsze wymogi: dla każdego znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

MMM to więcej niż producent. MMM realizuje rozwiązania całościowe.

Nasze usługi obejmują: szczegółowe planowanie i doradztwo, produkty i ich oprogramowanie, instalację, logistykę i serwis włącznie z walidacją wszystkich procesów w centralnej sterylizatorni, aż po całościową realizację kompleksowych przedsięwzięć budowlanych.

Wyspecjalizowane w spełnianiu potrzeb klientów: firmy należące do MMM Group

MMM Group to organizacja zrzeszająca poszczególnych usługodawców MMM. Wyspecjalizowane firmy należące do MMM Group całkowicie skupiają się na swoich kluczowych kompetencjach osiągając dzięki temu ponadprzeciętne wyniki. Dla naszych klientów nie oznacza to jednak kilku osób do kontaktu. W MMM w ramach zarządzania projektami JEDNA osoba koordynuje działania wszystkich firm uczestniczących w danym projekcie.

MMM Group overview

Sprawdzone produkty z zakresu techniki sterylizacji i techniki cieplnej czeskiego lidera na rynku, przedsiębiorstwa BMT, to idealne uzupełnienie portfolio produktów i usług MMM Group.

BMT to firma o bogatej tradycji, która dzięki ustabilizowanym powiązaniom z rynkami wschodnioeuropejskimi osiąga w szybko rozwijającym się sektorze ponadprzeciętne wyniki, skupiając się przy tym na funkcjonalności i świadomości kosztów oraz wykazując się dużym zaangażowaniem w rozwój, wdrożenia i serwis urządzeń medycznych.

Strona internetowa BMT: www.bmt.cz

Dostawca kompleksowych usług w zakresie indywidualnych, dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań w dziedzinie sterylizacji i dezynfekcji dla szpitali, laboratoriów, usługodawców przemysłowych oraz przemysłu – o zasięgu międzynarodowym.

W naszej siedzibie głównej w Monachium spółka MMM GmbH koordynuje działania Grupy na arenie międzynarodowej. W Stadlern w Bawarii MMM wytwarza większość swoich produktów z zakresu techniki medycznej, opartych na własnych projektach i licznych patentach.

MMM Medcenter dostarcza innowacyjne produkty w zakresie techniki cieplnej służące do suszenia, inkubacji i sterylizacji gorącym powietrzem dla ośrodków badawczych, rozwojowych, obszarów produkcji i zapewnienia jakości.

Jako członek MMM Group firma Medcenter specjalizuje się w sprzedaży i serwisie wysokiej jakości linii produktów o innowacyjnych parametrach technicznych, opartych na rozbudowywanej przez wiele lat wiedzy i spełniających potrzeby i wymagania stale zmieniającego się rynku.

Strona internetowa Medcenter: www.mmm-medcenter.de

Koncepcja

Nasza jakość przekonuje.
Dzięki wysokiemu udziałowi produkcji własnej w naszych zakładach produkcyjnych spełniamy najwyższe wymagania jakościowe naszych klientów. Nasze produkty „Made in Germany” cieszą się międzynarodowym uznaniem i spełniają surowe wymagania branży techniki medycznej.

Wyróżnia nas niezawodność.
Nasi klienci mogą polegać na trwałości naszych produktów, ich wyjątkowej jakości oraz skutecznym systemie obsługi klienta. Wysoki poziom zadowolenia naszych klientów oraz ponadprzeciętna lojalność naszych pracowników mówią same za siebie.

Cenimy partnerstwo.
W sytuacjach gdy maszyna wpływa na komfort pracy człowieka, a sukces ekonomiczny łączy się ze zobowiązaniami społecznymi, staramy się wytworzyć równowagę między potrzebami wszystkich zaangażowanych stron oraz pielęgnować partnerskie stosunki i równe traktowanie.

Działamy z zaangażowaniem.
Dzięki wykwalifikowanym serwisantom, innowacyjnym produktom i usługom oraz intensywnej wymianie uwag z naszymi klientami, dostawcami i pracownikami – także w przyszłości będziemy robić wszystko, aby przedsiębiorstwo MMM nadal zasługiwało na swoją opinię przekonującego dostawcy wiedzy i dóbr w zakresie sterylizacji.

Leitbild MMM

Obszary działalności

Nasi klienci są tak różnorodni i wielowymiarowi jak nasze usługi. W odpowiedzi na wymagania rynku zgrupowaliśmy nasze usługi w ramach obszarów działalności, za pomocą których reagujemy na potrzeby naszych klientów w sposób ukierunkowany i systematyczny.

Ochrona Zdrowia

Nauki Przyrodnicze

Doradztwo

Obsługa klienta

Zarządzanie jakością

Przedsiębiorstwo MMM posiada od 1994 roku certyfikat ISO 9001. Spełniamy jego wymogi nie tylko na papierze, lecz dbamy także o jakość poprzez intensywne obserwacje i optymalizacje naszych procedur i procesów, efektywne zarządzanie błędami oraz kontrolę produktów i usług, znacznie wykraczającą poza wytyczne ustawowe.

Nasze doświadczenia wpływają nie tylko na jakość naszego własnego systemu. Mamy znaczący wpływ na tworzenie krajowych i międzynarodowych norm i wytycznych. Rozbudowaliśmy nasze kompetencje w zakresie zarządzania jakością kształtując coraz bardziej znaczącą ofertę usług dla naszych klientów: oferujemy doradztwo m.in. przy wdrażaniu i rozbudowie systemów zarządzania jakością oraz dokonujemy walidacji procesów w centralnej sterylizatorni. Żaden z dostawców w Niemczech nie przeprowadza tak wielu pierwszych i powtórnych rewalidacji procesów przygotowawczych w centralnej sterylizatorni, jak MMM.

Quality Management at MMM Group

Przedsiębiorstwo MMM od dawna realizowało ambicję tworzenia trwałej wartości dodanej dla swoich klientów, przejmując równocześnie odpowiedzialność za środowisko.
Przykładowo produkty MMM należą do najbardziej innowacyjnych i wydajnych urządzeń służących do przygotowywania wyrobów sterylnych na całym świecie oraz wyznaczają standardy w zakresie zużycia zasobów i trwałości.

Od początku 2015 roku firma MMM posiada certyfikat TÜV Süd Management Service GmbH – jednej z najbardziej renomowanych organizacji certyfikujących – według normy ISO 14001 dla swojego systemu zarządzania środowiskowego.

To sukces dla wszystkich pracowników, którzy w ramach swojej codziennej pracy, przy ekologicznym podejściu oraz niezmiennej optymalizacji procesów tworzą znakomite produkty i usługi. Nasi klienci oraz nasze dzieci będą nam za to wdzięczne.

MMM. Chronimy ludzi. ... oraz środowisko!

Działanie ze świadomością konsekwencji energetycznych to nie tylko przyczynianie się do ochrony naszego środowiska, ale także istotny wkład w trwały i pomyślny rozwój przedsiębiorstwa.

Firma MMM jest świadoma tej odpowiedzialności, dlatego jako cel wyznaczyła sobie trwałe zapewnienie odpowiedzialnego wykorzystania energii i zasobów. Zarządzanie energią w MMM podlega nieustannej optymalizacji i rozwojowi, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko, chronić energię i zasoby oraz dbać o różnorodność naturalnych podstaw życia w sposób dostosowany do potrzeb środowiska, wymogów ekonomicznych i społecznych. Produkty i usługi MMM także przyczyniają się do stałej poprawy bilansu energetycznego. Podczas opracowywania naszych produktów i usług podstawowe znaczenie ma energooszczędny projekt.

Na początku 2016 roku firma MMM uzyskała certyfikat TÜV Süd Management Service GmbH – jednej z najbardziej renomowanych organizacji certyfikujących – według normy ISO 50001 dla swojego systemu zarządzania energią.

MMM. Chronimy ludzi. ... oraz środowisko!

2014 68 EU PED - MMM - Certificate DE.pdf
Updated: 2018-05-18 | Size: 75.05 KB
2014 68 EU PED - MMM - Certificate EN.pdf
Updated: 2018-05-18 | Size: 71.57 KB
2014 68 EU PED - MMM - Certificate FR.pdf
Updated: 2018-05-18 | Size: 75.01 KB
93 42 CEE MDD - MMM - Certificate FR.pdf
Updated: 2020-07-09 | Size: 1.38 MB
93 42 EEC MDD - MMM - Certificate EN.pdf
Updated: 2020-01-15 | Size: 750.32 KB
93 42 EWG MDD - MMM - Certificate DE.pdf
Updated: 2020-01-15 | Size: 774.61 KB
APPcycles - B&DTest - Certificate DE.pdf
APPcycles - B&DTest - Certificate EN.pdf
APPcycles - BMS - Certificate DE.pdf
APPcycles - BMS - Certificate EN.pdf
DIN EN ISO 13485 - MMM - Certificate DE.pdf
Updated: 2018-06-04 | Size: 2.84 MB
DIN EN ISO 13485 - MMM - Certificate EN.pdf
Updated: 2018-06-04 | Size: 2.77 MB
DIN EN ISO 13485 - MMM - Certificate FR.pdf
Updated: 2018-06-27 | Size: 985.81 KB
DIN EN ISO 14001 - MMM - Certificate DE.pdf
Updated: 2019-02-05 | Size: 209.38 KB
DIN EN ISO 14001 - MMM - Certificate EN.pdf
Updated: 2018-04-26 | Size: 209.25 KB
DIN EN ISO 14001 - MMM - Certificate FR.pdf
Updated: 2018-04-26 | Size: 275.78 KB
DIN EN ISO 50001 - MMM - Certificate DE.pdf
Updated: 2021-01-04 | Size: 317.99 KB
DIN EN ISO 50001 - MMM - Certificate EN.pdf
Updated: 2021-01-04 | Size: 318.28 KB
DIN EN ISO 50001 - MMM - Certificate FR.pdf
Updated: 2021-01-04 | Size: 607.58 KB
DIN EN ISO 9001 - MMM - Certificate DE.pdf
Updated: 2019-02-05 | Size: 223.22 KB
DIN EN ISO 9001 - MMM - Certificate EN.pdf
Updated: 2018-06-04 | Size: 208.32 KB
DIN EN ISO 9001 - MMM - Certificate FR.pdf
Updated: 2018-06-04 | Size: 260.23 KB
SMP DaVinci Xi and Si 8mm Basic Instruments - Certificate EN.pdf
Updated: 2020-01-15 | Size: 308.91 KB
SMP DaVinci Xi and Si STAPLER - Certificate EN.pdf
Updated: 2020-01-15 | Size: 287.88 KB
SMP IS4000 (Xi) 8mm Basic Instruments - IS3000 (Si) Single Site Instruments - IS3000 (Si) 5mm Instruments - IS4000 (Xi) Stapler 45 - Certificate DE.pdf
SMP IS4000 (XI) and IS3000 (SI) 8mm Basic Instruments - Certificate EN.pdf

Historia MMM

Tradycja i innowacja

Od założenia firmy w 1954 roku ewoluowaliśmy z niewielkiego, zorientowanego na obsługę regionu przedsiębiorstwa rzemieślniczego do członka grupy firm europejskich oraz wiodącego dostawcy systemów w ramach ochrony zdrowia.

Pełen artykuł...