Schlüsselfertige Modulbauten
Modulbauten

Gotowe budynki modułowe

w sektorze opieki zdrowotnej

Planowanie rentownych rozwiązań. Obecnie budynki modułowe spełniają wszelkie kryteria nowoczesnych i ekologicznych nieruchomości.

W sektorze opieki zdrowotnej stanowią elastyczne rozwiązanie pozwalające reagować na stale zmieniające się wymagania poszczególnych dyscyplin lub aktualne wyzwania w tymże obszarze. Tutaj należy przytoczyć choćby wyzwania związane z Covid 19.

Typy konstrukcji modułowych Idealne rozwiązanie do każdego wymagania

Komórka przygotowująca wyroby medyczne – centralna sterylizatornia

 • Liczba modułów: 3 (ew. włącznie z kontenerem na sprzęt techniczny)
 • Powierzchnia: 108 m²
 • Wyposażenie (przykładowe): 2 myjnie, 2 sterylizatory, 3 stoły do pakowania, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, kompresor
 • Produkcja: 12 tygodni
 • Montaż: 2 tygodnie

Sprzęt medyczny i meble są dostępne na życzenie lub mogą być udostępnione przez inwestora!

Oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM)

 • Liczba modułów: 18
 • Wymiary: (dł. x szer.) ok. 32 m x 24 m
 • Powierzchnia: ok. 785 m²
 • Łóżka: 16 jednoosobowych pokoi WYPOSAŻONYCH W śluzę higieniczną (alternatywnie z możliwością doposażenia w pomieszczenie mokre)
 • Przyłącza / łóżko: tlen, sprężone powietrze medyczne, NGA, próżnia
 • Produkcja: 12 tygodni
 • Montaż: 2 tygodnie

Ta przykładowa jednostka IPS pracuje w pełni autonomicznie. Oprócz tego, że wszystkie miejsca są wyposażone jako pokoje jednoosobowe ze śluzami higienicznymi, zastosowanie inteligentnej technologii klimatyzacji w zależności od wyboru umożliwia również bezproblemową intensywną opiekę nad pacjentami z silną immunosupresją w nadciśnieniu, a także nad pacjentami z chorobami przenoszonymi drogą aerogenną w podciśnieniu. Dlatego też jednostka ta stanowi idealne wsparcie dla wyzwań związanych z Covid 19, z którymi musimy się obecnie mierzyć. Śluzy higieniczne opcjonalnie i w zależności od wyboru można zaprojektować jako pomieszczenia mokre lub WC.

Wyposażenie medyczne i meble są dostępne na życzenie lub mogą być udostępnione przez inwestora!

Oddział chirurgiczny

 • Liczba modułów: 3
 • Wymiary sali operacyjnej: (dł. x szer.) 14,5 m x 12 m
 • Wymiary pomieszczenia technicznego: (dł. x szer.) 6,0 m x 2,5 m
 • Stoły operacyjne: 2
 • Przyłącza / sala operacyjna: gazy medyczne, prąd, sprzęt komputerowy
 • Produkcja: 12 tygodni
 • Montaż: 2 tygodnie

Ta przykładowa jednostka operacyjna pracuje w pełni autonomicznie. Sprzęt medyczny i meble są dostępne na życzenie lub mogą być udostępnione przez inwestora! Możliwa jest również opcjonalna rozbudowa o kolejne jednostki funkcjonalne innych dyscyplin, takie jak oddziały intensywnej opieki medycznej (OIOM) lub pracownie endoskopii oraz zwykłe oddziały.

Endoskopia

 • Liczba modułów: w zależności od żądanych dyscyplin (ew. włącznie z kontenerem na wyposażenie techniczne i rozbudowę o pomieszczenia socjalne).
 • Wymiary pracowni endoskopii: (dł. x szer.) 15 m x ok. 23 m
 • Powierzchnia: ok. 345 m²
 • Wyposażenie (przykładowe) dla dyscyplin:
  – rektoskopia / kolonoskopia
  – endoskopia rentgenowska / ERCP / endoskopia chirurgiczna
  – gastroskopia
  – laparoskopia / bronchoskopia
  – w tym przygotowanie endoskopu, sala pooperacyjna oraz pomieszczenia przygotowawcze i magazynowe

Ta przykładowa jednostka endoskopii jest obecnie w fazie projektu. Jednostka ta ma być również w pełni autonomiczna i umożliwia rozbudowę o odpowiednie jednostki techniczne lub inne jednostki funkcyjne z innych dyscyplin. Sprzęt medyczny i meble są dostępne na życzenie lub mogą być udostępnione przez inwestora!

Kontakt Lösungen

W przypadku pytań dotyczących naszych budynków modułowych Kontakt

Telefon: 089 899 18-0
E-mail: info-gu@mmmgroup.com

Kontakt

MMM Group
Semmelweisstraße 6
82152 Planegg/Monachium
Niemcy

+49 89 899 18-0 info@mmmgroup.com Formularz zapytania

Obsługa klienta

service@mmmgroup.com