News
News

Ochrona danych

Ochrona danych jest dla nas ważna

Ochrona poufności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, nasze serwery internetowe standardowo zapisują adres IP Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której nas Państwo odwiedzają, strony internetowe, które odwiedzają Państwo u nas oraz datę i czas trwania wizyty. Informacje te są absolutnie niezbędne w celu technicznego przekazania treści strony internetowej i bezpiecznego działania serwera. Nie odbywa się spersonalizowana analiza tych danych.

Gdy prześlą nam Państwo dane za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane te będą przechowywane na naszych serwerach w ramach tworzenia kopii zapasowych danych. Państwa dane będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu opracowania Państwa zgłoszenia. Państwa dane będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim.

 

Podmiot odpowiedzialny

MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH

Semmelweisstraße 6
82152 Planegg/Monachium
Niemcy

Tel.:+49 89 899 18 -0
E-mail: info@mmmgroup.com

 

Dane osobowe

Dane osobowe to dane dotyczące Państwa osoby. Obejmują Państwa imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail. Aby odwiedzić naszą stronę internetową, nie muszą Państwo również ujawniać żadnych danych osobowych. W niektórych przypadkach potrzebujemy Państwa imienia i nazwiska oraz adresu, a także innych informacji, aby móc zaoferować żądaną usługę.

Ta sama zasada dotyczy sytuacji, w których dostarczamy materiały informacyjne na Państwa życzenie lub gdy odpowiadamy na Państwa zapytania. W takich przypadkach zawsze o tym poinformujemy. Ponadto przechowujemy tylko te dane, które przekazali nam Państwo automatycznie lub dobrowolnie.

Gdy korzystają Państwo z jednej z naszych usług, zasadniczo zbieramy tylko te dane, które są niezbędne do zaoferowania Państwu tej usługi. Możemy poprosić Państwa o więcej informacji, ale jest to dobrowolne. Zawsze gdy przetwarzamy dane osobowe, robimy to, aby zaoferować Państwu nasze usługi lub realizować nasze cele handlowe.

 

Automatycznie przechowywane dane

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka przesyła do nas automatycznie. Są to następujące informacje:

  • data i godzina żądania;
  • nazwa żądanego pliku;
  • strona, z której zażądano pliku;
  • status dostępu (plik przesłany, plik nieznaleziony itp.);
  • używana przeglądarka internetowa i system operacyjny;
  • pełny adres IP komputera wysyłającego żądanie;
  • przesyłana ilość danych.

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach naszego uzasadnionego interesu, jakim jest poprawa stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Ze względów bezpieczeństwa technicznego, w szczególności w celu ochrony przed próbami ataków na nasz serwer internetowy, dane te przechowujemy tymczasowo. Na podstawie tych danych nie możemy dokonywać odniesień do poszczególnych osób. Najpóźniej po upływie siedmiu dni dane te są anonimizowane przez skrócenie adresu IP na poziomie domeny, dzięki czemu nie można ich już powiązać z konkretnym użytkownikiem. Ponadto dane są przetwarzane w postaci zanonimizowanej do celów statystycznych; nie są porównywane z innymi danymi ani przekazywane stronom trzecim, nawet we fragmentach.

Pliki cookie

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, możemy przechowywać na Państwa komputerze informacje w postaci plików cookie. Pliki cookie to małe pliki, które są przesyłane z serwera internetowego do Państwa przeglądarki i przechowywane na dysku twardym tego serwera. Bez zgody przechowywany jest tylko adres protokołu internetowego, lecz żadne inne dane osobowe. Informacja ta, która jest przechowywana w plikach cookie, pozwala nam automatycznie rozpoznać Państwa przy kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej, ułatwiając Państwu korzystanie z niej. Podstawę prawną korzystania z plików cookie jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Nasze strony internetowe mogą Państwo oczywiście odwiedzać również bez akceptowania plików cookie. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Państwa komputer został rozpoznany przy kolejnej wizycie, mogą Państwo również nie wyrażać zgody na wykorzystywanie plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki na „Nie zezwalaj na pliki cookie”. Odpowiednią procedurę znajdą Państwo w instrukcji obsługi danej przeglądarki. Jeżeli jednak nie wyrażą Państwo na wykorzystanie plików cookie, mogą wystąpić ograniczenia w korzystaniu z niektórych obszarów naszej strony internetowej.

Mapy Google

Niniejsza strona wykorzystuje usługę map Mapy Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W celu korzystania z funkcji Map Google konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam są przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przesyłanie danych. Jeżeli usługa Mapy Google została aktywowana, firma Google może używać czcionek Google Web Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas otwierania Map Google przeglądarka wczytuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Korzystanie z Map Google odbywa się w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz w celu ułatwienia znalezienia miejsc, które podajemy na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu użytkownika (np. rozpoznawanie odcisku palca w urządzeniu) w rozumieniu TTDSG. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać.

Przesyłanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych użytkowników znajdą Państwo w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię akceptowania plików cookie firmy Borlabs Cookie, aby uzyskać Państwa zgodę na przechowywanie określonych plików cookie w Państwa przeglądarce i udokumentować ten fakt zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (dalej: Borlabs).

Gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, w Państwa przeglądarce zapisuje się plik cookie Borlabs Cookie, w którym są przechowywane udzielone przez Państwa zgody lub informacje o ich wycofaniu. Dane te nie są udostępniane dostawcy Borlabs Cookie.

Zarejestrowane dane są przechowywane do momentu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie lub sami usuną plik cookie Borlabs Cookie, lub do momentu, gdy cel przechowywania danych przestanie istnieć. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych Borlabs Cookie znajdą Państwo na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Korzystanie z technologii Borlabs Cookie Consent odbywa się w celu uzyskania wymaganych prawnie zgód na wykorzystywanie plików cookie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c RODO.

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o powierzenie przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO. Jest to umowa wymagana przepisami prawa o ochronie danych, która zapewnia, że firma ta przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 

Bezpieczeństwo

Aby chronić Państwa dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem, wdrożyliśmy techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa. Wszyscy nasi pracownicy i pracujący dla nas usługodawcy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Zawsze gdy zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, są one szyfrowane, zanim zostaną przesłane. Oznacza to, że Państwa dane nie mogą zostać niewłaściwie wykorzystane przez strony trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają stałemu procesowi ulepszania, a nasze oświadczenia o ochronie danych są stale aktualizowane. Prosimy się upewnić, czy posiadają Państwo najnowszą wersję.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przechowywanych danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych.

Prawo dostępu:

Mogą Państwo zażądać od nas informacji o tym, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane.

Prawo do sprostowania:

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane, które są niekompletne lub nieprawidłowe, w każdej chwili mogą Państwo zażądać ich sprostowania lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia:

Mogą Państwo zażądać od nas usunięcia Państwa danych, o ile przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub przetwarzanie nieproporcjonalnie narusza Państwa uzasadnione interesy w zakresie ochrony. Należy pamiętać, że mogą istnieć powody, które uniemożliwiają natychmiastowe usunięcie, np. w przypadku prawnie uregulowanych obowiązków przechowywania.

Niezależnie od skorzystania przez Państwa z prawa do usunięcia danych, niezwłocznie i całkowicie usuniemy Państwa dane, o ile nie stoi temu na przeszkodzie prawny lub ustawowy obowiązek przechowywania danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli

–              kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

–              przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

–              nie potrzebujemy już danych osobowych do zamierzonego celu, ale Państwo nadal potrzebują tych danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub

–              wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych:

Mogą Państwo zażądać, abyśmy przekazali Państwu dane, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz aby mogli Państwo przekazać te dane innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że

–              przetwarzamy te dane na podstawie wycofanej zgody udzielonej przez Państwa lub w celu wykonania umowy między nami oraz

–              przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli jest to technicznie wykonalne, mogą nas Państwo poprosić o przekazanie swoich danych bezpośrednio innemu administratorowi danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu:

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w ramach uzasadnionego interesu, w każdej chwili mogą się Państwo sprzeciwić takiemu przetwarzaniu danych; dotyczy to również profilowania opartego na tych postanowieniach. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, bądź podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu swoich danych do celów reklamy bezpośredniej bez podania przyczyny.

Prawo do sprzeciwu:

Jeżeli uważają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych naruszamy niemieckie lub europejskie przepisy o ochronie danych, prosimy o kontakt z nami, aby wyjaśnić wszelkie kwestie. Oczywiście mają Państwo również prawo do skontaktowania się z właściwym dla Państwa organem nadzorczym, tj. odpowiednim państwowym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać wobec nas z jednego z wymienionych powyżej praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. W razie wątpliwości możemy zażądać dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

 

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności, jeżeli będzie to wymagane ze względu na nowe technologie. Prosimy się upewnić, czy posiadają Państwo najnowszą wersję. W przypadku wprowadzenia zasadniczych zmian w niniejszej polityce prywatności poinformujemy o nich na naszej stronie internetowej.

Wszystkie zainteresowane strony i osoby odwiedzające naszą stronę internetową mogą się z nami kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych pod adresem:

Herrn Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

Tel.: 0941 2986930
Faks: 0941 29869316
E-mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

 

Stan: kwiecień 2023

Kontakt

MMM Group
Semmelweisstraße 6
82152 Planegg/Monachium
Niemcy

+49 89 899 18-0 info@mmmgroup.com Formularz zapytania

Obsługa klienta

service@mmmgroup.com