Modulare Lösungen
Modulare Lösungen

Modułowe rozwiązania MMM

Gotowe modułowe centralne sterylizatornie na wynajem lub na sprzedaż

Niezależnie od tego, czy są to elementy tymczasowe podczas prac remontowych, czy też jednostki stałe, np. jako uzupełnienie istniejących systemów, rozwiązania modułowe MMM są przygotowywane odpowiednio do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Wszystkie niezbędne etapy produkcji odbywają się w złożonych pod względem logistycznym warunkach przemysłowych. „Namacalna” faza samej budowy ogranicza się jedynie do transportu na plac budowy, gdzie następuje szybki montaż modułów, z których powstaje cały budynek.

Rozwiązanie gotowe do użytku w ciągu 100 dni

Projektplanung

Planowanie projektu

01
02
Herstellung der Stahlrahmenkonstruktion

Produkcja stalowej konstrukcji ramy

Einbau der technischen Anlagen

Montaż systemów i wyposażenia technicznego w fabryce

03
04
Transport zum Standort

Transport na miejsce

Vorbereitung des Fundaments

Przygotowanie fundamentu

05
06
Installation der Module

Montaż modułów

Installation der Module

Montaż modułów

07
08
Finale technische Installation

Końcowa instalacja techniczna

Preparing the equipment

Wyposażenie w sprzęt

09
10

Wyposażenie w sprzęt

Manuelle Vorreinigung

Ręczne czyszczenie wstępne

11
12
Maschinelle Reinigung und Desinfektion

Maszynowe czyszczenie i dezynfekcja

Kontrolle und Verpackung der Instrumente

Kontrola i pakowanie przyrządów

10
14
Sterilisation

Sterylizacja

Modulare AEMP

Modułowa centralna sterylizatornia

15

Dla kogo jest odpowiednie to rozwiązanie?

01
Dla publicznych i prywatnych organizacji oraz instytucji, a także firm z sektora opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych, gdy...
 • liczy się szybkość
 • planowanie długoterminowe nie jest możliwe ze względu na sytuację polityczną i/lub gospodarczą
 • infrastruktura nie pozwala na inne opcje
 • jest potrzebne scentralizowane rozwiązanie
 • preferowanym rozwiązaniem jest wynajem, a nie inwestycja
 • rozwiązanie jest wymagane „tymczasowo” lub może być określone jako „wymagane” w przetargu, podczas gdy tradycyjna centralna sterylizatornia/system jest budowany lub przebudowywany
02
Dla inwestorów i spółek inwestycyjnych, gdy...
 • jest rozważana inwestycja długoterminowa z krótkim zwrotem z inwestycji
03
Dla operatorów, gdy...
 • strategicznie jest planowane rozszerzenie działalności/oferty

rozszerzony zakres usług wykracza poza typowy gotowy projekt

Erstbewertung Icon

Wstępna ocena

Analiza sytuacji wyjściowej, ocena możliwych scenariuszy

Konzeptionelle Planung Icon

Planowanie koncepcyjne

scentralizowane rozwiązanie kontra zdecentralizowane rozwiązanie, wiarygodność

Kapazitätsplanung Icon

Planowanie mocy przerobowych

Urządzenia i meble medyczne

Logistik & Ressourcen Icon

Logistyka i zasoby

Planowanie i optymalizacja

Lösungskonzept Icon

Koncepcja rozwiązania

Układ, opis, cytat

Business Case Icon

Uzasadnienie biznesowe

Kalkulacja i optymalizacja (CAPEX, OPEX, RoI itp.)

Modulare AEMP

Korzyści dla Klienta w skrócie

 • Wysoka jakość dzięki przemysłowemu procesowi produkcji
 • Krótkie kanały komunikacji i krótkotrwała obecność na miejscu
 • Wiedza wykraczająca daleko poza technikę urządzeń, rozwiązania „od jednego dostawcy” – ocena, planowanie, projektowanie i produkcja, a także montaż pod naszym własnym kierownictwem.
 • Jakość „Made in Germany”
 • Wstępna oferta i związane z nią dokumenty, rysunki w ciągu zaledwie 1 tygodnia!
 • Wsparcie przy zlecaniu usług użytkownika
 • Rozwiązania dla „wysoce wrażliwych” sektorów o wysokich wymaganiach w zakresie higieny w szpitalu, również spoza otoczenia centralnej sterylizatorni
 • Opcja: Uzasadnienie biznesowe i propozycja optymalnej konfiguracji procesów i personelu w ramach centralnej sterylizatorni
 • Opcja: Szkolenie personelu w zakresie standardów higieny i sterylizacji
 • Opcja: Stworzenie bazy produkcyjnej dla budynków modułowych na miejscu

… i wszystkie powszechnie znane zalety modułowej technologii budowlanej.

Kontakt Lösungen

W przypadku pytań dotyczących rozwiązań modułowych Kontakt

Telefon: 089 899 18-0
E-mail: info-gu@mmmgroup.com

Kontakt

MMM Group
Semmelweisstraße 6
82152 Planegg/Monachium
Niemcy

+49 89 899 18-0 info@mmmgroup.com Formularz zapytania

Obsługa klienta

service@mmmgroup.com