Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit

Zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność nas wszystkich
MMM. Act responsible, think sustainable.

Myślimy i działamy długofalowo

Działania w duchu zrównoważonego rozwoju i przejęcie odpowiedzialności społecznej to główne cele MMM i podstawa trwałego pomyślnego rozwoju przedsiębiorstwa. „MMM. Protecting human health.” Ten slogan rozumiemy jako coś więcej niż tylko ochrona pacjentów. Chronimy ludzi, przestrzegając praw człowieka, szanując przyrodę z jej zasobami, postępując uczciwie i rzetelnie zarówno z naszymi partnerami, jak i pracownikami. Chronimy ludzi: Ścisłe przestrzeganie obowiązującego prawa przez pracowników MMM w naszych oddziałach i lokalizacjach, w krajach naszych Klientów i dostawców jest dla nas sprawą oczywistą.

ecovadis Sustainability Rating

Ocena EcoVadis CSR

MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH uzyskała 60 punktów w ocenie CSR EcoVadis i otrzymała odznaczenie „SILVER”. Taka ocena stawia przedsiębiorstwo MMM znacznie powyżej średniej w branży i wśród najbardziej zrównoważonych firm należących do branży na całym świecie.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z otrzymania tego wyróżnienia, ponieważ potwierdza ono, że program zrównoważonego rozwoju wMMM jest już na satysfakcjonująco wysokim poziomie i że nasze działania z ostatnich lat są skuteczne. Wyróżnienie to daje nam kolejny impuls na drodze ciągłego rozwoju zarządzania klimatem MMM” – Michael Geutler, zarząd MMM.

Pracownicy

Poszanowanie praw człowieka, równouprawnienie płci i ochrona mniejszości to dla nas kwestie oczywiste. Wszyscy pracownicy są zaangażowani we wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania IMS. Ochrona danych osobowych stanowi tak samo ważny element opartej na szacunku komunikacji, jak uczciwe traktowanie siebie nawzajem. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia naszych pracowników również traktujemy jako wartości najwyższe.

Spółka

Zwłaszcza jako przedsiębiorstwo rodzinne mocno wierzymy w to, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze społeczeństwo. Ustanowiliśmy jednolite zasady postępowania na całym świecie, zgodnie z którymi postępują nasi pracownicy. Na przykład MMM dysponuje systematycznym systemem zapobiegania oraz przeciwdziałania korupcji i łapówkarstwu. Ponadto angażujemy się w liczne projekty społeczno-polityczne i naukowe, a także promujemy inicjatywy ukierunkowane na przyszłość.

Środowisko

Przedsiębiorstwo MMM wdrożyło system zarządzania środowiskiem i energią mający na celu systematyczną i zrównoważoną ochronę przyrody oraz jej zasobów, a także zrównoważoną poprawę wpływu działalności MMM na środowisko. Ponadto przedsiębiorstwo MMM angażuje się w realizację celów klimatycznych Porozumienia Paryskiego z roku 2015 i przyczynia się przez konkretne cele środowiskowe i energetyczne do ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej dwóch stopni Celsjusza. MMM postępuje zgodnie z wytycznymi ISO 26000 oraz inicjatywami takimi jak te znane z ONZ lub Science Based Targets Initiative.

Jakość

MMM to synonim najwyższej jakości produktów, a także wysoce wydajnych i zrównoważonych procesów. Stanowi to naszą wartość dodaną, którą oferujemy naszym Klientom. Od roku 1994 posiadamy certyfikat ISO 9001. Spełniamy jego wymogi nie tylko na papierze, lecz dbamy także o jakość poprzez intensywne obserwacje i optymalizacje naszych procedur i procesów, efektywne zarządzanie błędami oraz kontrolę produktów i usług, znacznie wykraczającą poza wytyczne ustawowe.

Globale Expertise

Z przyjemnością udzielimy Państwu na życzenie dalszych informacji. Kontakt

Telefon: 089 899 18-0
E-mail: sustainability@mmmgroup.com

Kontakt

MMM Group
Semmelweisstraße 6
82152 Planegg/Monachium
Niemcy

+49 89 899 18-0 info@mmmgroup.com Formularz zapytania

Obsługa klienta

service@mmmgroup.com