Generalunternehmer
Generalunternehmer

MMM jako główny wykonawca

Kompleksowe rozwiązania z systemem

Wszystko od jednego dostawcy.

Od planowania aż po realizację – MMM oferuje wszystko z jednego źródła. Jako podmiot główny planujemy, monitorujemy i kierujemy zamierzeniami budowlanymi Klientów i przekazujemy im gotowe do pracy jednostki funkcyjne. Korzyści leżą jak na dłoni: krótsze czasy realizacji projektu, niższe wydatki związane z personelem i niższe koszty planowania, mniejsze ryzyko i mniejsza liczba osób do kontaktu – również w całym okresie gwarancyjnym.

Umbau und Sanierung Icon

Przebudowa i renowacja

Modulare Lösungen Icon

Rozwiązania modułowe

Neubau Icon

Budowa

Dzięki wiedzy firmy MMM w zakresie rentownych i zrównoważonych rozwiązań

Faza 1

Prace inżynieryjne

Gruppe 2839Oszczędność

USŁUGI

 • Planowanie medyczne
 • Nadzorowanie budowy
 • i wiele innych

POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI

Planowanie i doświadczenie w zakresie wszystkich grup kosztów

 • Mniej problemów związanych z poszczególnymi punktami kontaktowymi
 • Zoptymalizowane usługi wszystkich branż
Faza 2

Koszty inwestycji

Gruppe 2843Oszczędność

USŁUGI

 • Budynek
 • Urządzenia
 • Infrastruktura
 • i wiele innych

POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI

Budynek zoptymalizowany pod kątem potrzeb:

 • Mniejsze wymagania względem zajmowanej powierzchni
 • Mniej urządzeń
 • Zoptymalizowana technika budynków
Faza 3

Koszty eksploatacji

Gruppe 2840Oszczędność

USŁUGI

 • Pakowanie
 • Wskaźniki
 • Media (woda, para)
 • Środki chemiczne stosowane w procesie
 • Etykiety
 • Walidacja
 • Rewalidacja
 • Koszty systemu ogrzewania, chłodzenia i nawilżania powietrza
 • i wiele innych

POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI

Dzięki mniejszemu parkowi maszynowemu i zoptymalizowanemu technicznemu wyposażeniu budynków:

 • Zredukowane zużycie mediów przez cały okres eksploatacji
Faza 4

Koszty ogólne

Gruppe 2841Oszczędność

USŁUGI

 • Koszty pracownicze
 • Plan higieny
 • Wyposażenie ochronne
 • Bielizna
 • i wiele innych

POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI

Dzięki zoptymalizowanej technologii maszyn:

 • Zmniejszone i bardziej wydajne zarządzanie zasobami HR i wykorzystaniem personelu
Faza 5

Koszty utrzymania

Gruppe 2842Oszczędność

USŁUGI

 • Urządzenia
 • Zasilanie
 • Budynek
 • i wiele innych

POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI

Dzięki mniejszemu parkowi maszynowemu i zoptymalizowanemu technicznemu wyposażeniu budynków:

 • Zredukowane nakłady związane z utrzymaniem przez cały okres eksploatacji

Od planowania przez cały okres eksploatacji urządzeń i sprzętu Kompleksowe rozwiązania dla budownictwa, TGA i techniki medycznej

Analiza stanu

Ocena

Planowanie

Kalkulacja

Kierowanie budową i projektami

Wyburzanie

Budownictwo lądowe nadziemne i sucha zabudowa

Technika sanitarna

Ogrzewanie

Technika wentylacji pomieszczeń

Elektrotechnika

System IT / system zarządzania budynkiem

Ochrona przeciwpożarowa

Technika medyczna

Umeblowanie

Walidacja

Certyfikacja

Wsparcie podczas organizacji procesu

QM (zarządzanie jakością)

Off Limits

„Off Limits”

Od częściowych remontów…
– uzupełnienie czyszczenia przyrządów w sali operacyjnej o szafy ze śluzą

…po kompletną budowę od podstaw
– zagospodarowanie terenu i budowa zewnętrznej centralnej sterylizatorni

…lub budowę w budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków.
– rozbudowy i dodatkowe kondygnacje w istniejących budynkach

Stawiamy czoła wyzwaniom!

Kontakt Lösungen

W przypadku pytań dotyczących naszych rozwiązań Kontakt

Telefon: 089 899 18-0
E-mail: info-gu@mmmgroup.com

Kontakt

MMM Group
Semmelweisstraße 6
82152 Planegg/Monachium
Niemcy

+49 89 899 18-0 info@mmmgroup.com Formularz zapytania

Obsługa klienta

service@mmmgroup.com