Główny wykonawca

Jeden do wszystkiego.

Od planowania aż po realizację – MMM oferuje wszystko z jednego źródła. Jako podmiot główny planujemy, monitorujemy i sterujemy przedsięwzięciami budowlanymi klientów i przekazujemy im centralną sterylizatornię gotową do pracy.


Szczegóły...

Planowanie i doradztwo

Planowanie to podstawa.

Posiadamy ponad 60 lat doświadczenia w zakresie przygotowania wyrobów sterylnych. Dzięki wiedzy naszych ekspertów możemy zaoferować naszym klientom wsparcie od analizy wykonalności aż po kalkulację wydajności.


Szczegóły...

Organizacja procesów

Wszystko płynie.

W czasach rosnącej presji kosztów tylko dzięki dobremu zarządzaniu jakością można zagwarantować maksymalną wydajność. Prowadzimy szkolenia, udzielamy wsparcia, optymalizujemy i przeprowadzamy audyty, aby nasi klienci osiągnęli swoje cele.


Szczegóły...

Główny wykonawca

Jeden do wszystkiego.

Nasi klienci to eksperci w dziedzinie ochrony zdrowia, a nie firmy budowlane. W ramach swoich przedsięwzięć budowlanych potrzebują kompetentnych partnerów, którzy udzielą im solidnego wsparcia, będą im towarzyszyć i doradzać.

Od wielu lat partnerami MMM są specjalizujący się w tych działaniach planiści medyczni. W ciągu ostatnich 40 lat we współpracy z architektami i inżynierami z powodzeniem zaplanowaliśmy, zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy wiele dużych projektów.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu przy licznych krajowych i zagranicznych projektach, zarówno tych dotyczących przebudowy jak i nowej budowy, nasi inżynierowie i technicy są kompetentnymi menedżerami projektów i wspierają naszych klientów we wszystkich kwestiach związanych z planowaniem i realizacją budowy.

Zarządzanie aparaturą medyczną i infrastrukturą

Pogodzenie zadań z zakresu zarządzania budynkami i zadań związanych z planowaniem i instalacją np. nowej centralnej sterylizatorni to nie lada wyzwanie. Dzięki doświadczeniu uzyskanemu przy licznych projektach, w ramach których firma MMM jako główny wykonawca odpowiadała za przebudowę lub budowę nowej centralnej sterylizatorni dla szpitali, wypracowaliśmy dodatkowe zakresy kompetencji.

Od dziesięcioleci w sposób odpowiedzialny, niezależny i niezawodny obsługujemy część zadań w ramach zewnętrznego zarządzania budynkami.

Zaangażowanie się opłaca

Przestrzeganie dyscypliny budżetowej, sprawna logistyka i osiąganie efektu końcowego to filary udanego nadzorowania budowy.

Ponieważ instalacja techniki medycznej w naturalny sposób odbywa się pod koniec całego przedsięwzięcia, menedżerowie budowy towarzyszą naszym klientom w całym procesie, aby zapewnić prawidłowe ukończenie wszystkich etapów budowy (jak konsultacje budowlane, kontrola obmiaru robót, montaż i przekazanie) i tym samym pozytywny efekt końcowy.

Czarno na białym

Gromadzimy fakty, dostrzegamy alternatywy, opisujemy sytuację, analizujemy ekonomiczność, protokołujemy procesy, w skrócie: prowadzimy księgę projektu, która krok po kroku odzwierciedla historię przedsięwzięcia budowlanego. Po zakończeniu projektu przekazujemy nie tylko klucze, ale także zamkniętą dokumentację opisującą wspólny sukces.

Planowanie i doradztwo

Planowanie to podstawa.

W zakresie planowania i doradztwa przy projektach budowlanych realizowanych przez szpitale elementarną kwestią jest nie tylko zachowanie wglądu we wszystkie aspekty i sprawowanie nad nimi kontroli, ale także wiedza dotycząca szczegółowego podziału prac oraz ich rozmieszczenie w czasie przy odpowiednich założeniach.

Od ustalenia potrzeb, poprzez omówienie stosowanych przepisów, norm i ustaw, wsparcie przy wyborze wymaganej technologii urządzeń, aż po doradztwo w zakresie organizacji i planowania procesów w nowym obiekcie.

Więcej czy mniej? Specyficzna kalkulacja wydajności

Kalkulacja wydajności to niezwykle ważny czynnik pod względem ekonomicznym i logistycznym przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć budowlanych. Błędne oszacowanie dostępnej i wymaganej wydajności ma olbrzymi wpływ na funkcjonalność centralnej sterylizatorni, laboratorium czy pralni.

Nasze usługi obejmują:

 • kalkulację wydajności w ramach porównania wartości planowanych i rzeczywistych przy uwzględnieniu różnych zmiennych
 • kalkulację ekonomiczności dla istniejących i przyszłych obiektów
 • analizę i optymalizację istniejącego obiektu oraz procesów pod kątem obciążenia i logistyki
 • tworzenie modułów uzupełniających służących zwiększeniu wydajności istniejących obiektów

1 plus X plus Y plus Z – planowanie układu dla profesjonalistów

Optymalne pod względem logistycznym rozmieszczenie elementów umożliwiające skoordynowane przygotowanie wyrobów sterylnych to istotny czynnik stanowiący o wydajności i rentowności centralnej sterylizatorni, zmywalni, pralni czy laboratorium weterynaryjnego.

Firma MMM analizuje nie tylko odpowiednie miejsca na systemy czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji, lecz skupia się także na przepływie wyrobów w ramach budynku, skutkach budowlanych decyzji o wyborze miejsca, gromadzeniu i analizie informacji, a także mocnych i słabych punktach określonej sytuacji.

Nasze usługi obejmują:

 • opracowanie ergonomicznych warunków na stanowisku pracy
 • optymalizację rentowności poprzez ekonomiczne warunki logistyczne
 • optymalizację bezpieczeństwa procesów

Energetyka i redukcja kosztów

Analiza zaopatrzenia w energię i media oraz zastosowanie urządzeń i systemów redukujących koszty może przynieść olbrzymie oszczędności. Sprawdzamy obiekty klienta pod kątem zużycia wody, energii elektrycznej i pary, a następnie opracowujemy szczegółowe propozycje umożliwiające redukcję kosztów poprzez oszczędzanie środków operacyjnych i energii.

Nasze usługi obejmują:

 • szczegółową kalkulację ekonomiczności oraz analizę potencjałów oszczędności w ramach zaopatrzenia w energię i media
 • opracowanie wariantów decyzyjnych w zakresie redukcji kosztów i zużycia

Organizacja procesów

Wszystko płynie.

Zarządzanie jakością to niezwykle ważna kwestia także w centralnej sterylizatorni. Wiemy, że dla naszych klientów jest to bardzo ważny aspekt.

W ramach wsparcia przy wdrażaniu systemu zarządzania jakością w centralnej sterylizatorni firma MMM oferuje pakiet usług zarządzania jakością umożliwiający ich skuteczne wdrożenie i realizację w centralnej sterylizatorni – aż po uzyskanie certyfikatu.

Prowadzimy szkolenia, wspieramy, opracowujemy i definiujemy, gromadzimy dane i optymalizujemy, pomagamy i kontrolujemy, aby ostatecznie doprowadzić do wdrożenia w centralnej sterylizatorni systemu zarządzania jakością, który spełnia wymogi ustawowe i przynosi odczuwalną poprawę pod względem organizacyjnym i ekonomicznym.

Wszystko płynie: optymalizacja procesów w centralnej sterylizatorni

Żadna centralna sterylizatornia nie jest taka sama jak inne. Różne sytuacje wymagają różnych rozwiązań. Dzięki naszemu ponad 60-letniemu doświadczeniu w zakresie przygotowania wyrobów sterylnych oraz realizacji ponad 30.000 systemów w szpitalach na całym świecie posiadamy tak szeroką wiedzę w zakresie indywidualizacji, jaką nie może pochwalić się żadna inna firma na rynku.

Znamy potrzeby i rozwiązania. Możemy przedstawić dokładnie dopasowane możliwości optymalizacji procesów w centralnej sterylizatorni. Pokażemy, jak analiza sitowa może przynieść korzyści finansowe. Jak można zoptymalizować organizację procesów. Jak można oszczędzać wodę i energię.

Jak można długofalowo zabezpieczyć inwestycje w centralnej sterylizatorni. Jak można zwiększyć kompetencje pracowników dzięki szkoleniom. Jak można uzyskać maksymalną wydajność centralnej sterylizatorni.

Te szczegóły stanowią o skutecznej obsłudze.

Dzięki naszym szczegółowym kompetencjom jesteśmy uznanym partnerem przy pracach nad certyfikacją systemów zarządzania jakością w centralnej sterylizatorni. We współpracy z naszymi klientami indywidualizujemy i optymalizujemy istniejące procesy, udzielamy wsparcia przy analizie organizacji i opracowujemy podręcznik zarządzania jakością dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, a zarazem nie tylko spełniający wytyczne ustawowe, lecz także skutkujący wymiernymi usprawnieniami w centralnej sterylizatorni.

 

Wszystko płynie: organizacja i optymalizacja procesów

Potencjały oszczędności i wzrostu wartości w ramach organizacji procesów w szpitalu są ogromne. Analiza decydujących czynników oraz precyzyjne przekształcenia i zmiany tych czynników wymagają partnera, który zna się zarówno na mikrostrukturach, jak i na interpretacji całościowej.

Nasze usługi doradcze w ramach organizacji procesów obejmują m.in.:

 • analizę procesów operacyjnych związanych z przygotowaniem instrumentów w strefie brudnej
 • analizę procesów operacyjnych związanych z oczyszczonymi wyrobami sterylnymi w strefie pakowania
 • opracowanie zaopatrzenia i usuwania odpadów z obszarów zużycia
 • analizę ścieżek zaopatrzenia
 • inwentaryzację wyrobów sterylnych i zużywalnych
 • praktyczną instrukcję sterylizacji wraz z prowadzeniem dokumentacji
 • magazyn/wydawanie wyrobów sterylnych – organizacja i dokumentacja
 • praktyczną instrukcję i szkolenie w zakresie obsługi programu do zarządzania wyrobami sterylnymi
 • dyspozycję personelu i działań/ustalenie planu dyżurów
 • sporządzenie list zapasów wyrobów zużywalnych
 • opracowanie nakładów na utrzymanie magazynu, obsługę zamówień i napraw
 • optymalizację i standaryzację wyrobów sterylnych
 • wprowadzenie wyrobów sterylnych do komputerowego programu do zarządzania wyrobami sterylnymi

1 + 1 = 3?

Przed zainwestowaniem w nowe instrumenty i przesiewacze należy zawsze przeprowadzić dokładną kontrolę sposobu i cyklów czyszczenia i dezynfekcji instrumentów. W ramach analizy sitowej widoczny jest przykładowy pozytywny efekt dźwigni, jaki może wywołać „dobrze skonfigurowana” centralna sterylizatornia w zakresie procesów i kosztów w całym obszarze czyszczenia i dezynfekcji.

Nasze usługi obejmują:

 • analizę sitową z sytuacją zakładaną i rzeczywistą
 • propozycje optymalizacji w zakresie zasobów umożliwiającej wzrost ekonomiczności i wydajności w organizacji