Drying ovens Medcenter for laboratories

Inkubatory

Nowoczesne inkubatory do utrzymywania temperatury – zarówno do ogrzewania jak i ochładzania, kontroli wilgotności i stabilności światła – do stosowania w laboratoriach badawczych i rozwojowych, zakładach produkcyjnych oraz systemach kontroli jakości. Zapraszamy do wizyty na...
Obszar
Szpitale, Laboratoria
Proces
Termiczny
Pojemność
22-707 l
Material:
Materiały twarde i porowate, Płyny
Drying ovens Medcenter for laboratories

Suszarki laboratoryjne

Nowoczesne suszarki laboratoryjne służące do ogrzewania i suszenia produktów w ramach precyzyjnego i niezawodnego procesu z możliwością dokonania indywidualnych ustawień. Do zastosowań w laboratoriach badawczych i rozwojowych, zakładach produkcyjnych oraz systemach kontroli jakości. Zapraszamy do...
Obszar
Szpitale, Laboratoria
Proces
Termiczny
Pojemność
22-707 l
Material:
Materiały twarde i porowate, Płyny