Znakowanie instrumentów medycznych i składników

Sprawne zarządzanie instrumentami ma kluczowe znaczenie dla niezawodnej kontroli procesów w ramach przygotowania produktów oraz bezpiecznego zaopatrzenia sali operacyjnej w kompletne i prawidłowo przygotowane zestawy. Oznacza to maksymalne wymagania organizacyjne wobec personelu centralnej sterylizatorni. Różnorodność elementów oraz obowiązek wykazania prawidłowego przygotowania wymaga koncentracji i niezwykle starannej pracy. Kluczem do stworzenia kompletnej dokumentacji jest jednoznaczne oznakowanie instrumentów, gdyż umożliwia ono efektywne zarządzanie instrumentami.

Każdy instrument otrzymuje unikalny numer umożliwiający jego śledzenie. Jednoznaczne oznakowanie umożliwia monitorowanie każdego instrumentu w ramach całego łańcucha procesów, bezbłędne przypisanie danych procesowych do danego instrumentu oraz uzyskanie informacji na temat trwałości i częstotliwości napraw. Dodatkowo system stwarza niezbędne warunki dla kontroli stanu inwentarza.

Test obciążenia: Proces czyszczenia i sterylizacji

W trakcie procesu czyszczenia instrumenty są poddawane działaniu niekorzystnych warunków. Agresywność środków czyszczących i częste powtarzanie procesów stawiają wysokie wymagania wobec trwałości oznakowania.

Proces przygotowania składa się z wielu etapów czyszczenia i dezynfekcji, obejmujących oprócz kąpieli kwasowych i zasadowych oraz działania ultradźwięków także sterylizację przy obciążeniu termicznym nawet do 134 °C przy dużych wahaniach ciśnienia.

Etykiety Structobond®

Etykiety Structobond® zostały stworzone specjalnie do dużych obciążeń. Wykończenie powierzchni poprzez stopienie warstwy wierzchniej i podstawowej zapewnia trwałą czytelność i wysoką odporność. Etykiety Structobond® są nieusuwalne i trwale połączone z podłożem. Łatwe stosowanie i trwała czytelność daje im przewagę w stosunku do tradycyjnych technik, jak grawerunek czy grawerowanie laserowe.

Proces znakowania

Film pokazuje, jak w prosty i szybki sposób można zindywidualizować instrumenty przy użyciu EcoData.

Na pierwszy rzut oka

Obszar zastosowania: Szpitale

Akcesoria

Do pobrania