RUMED360
RUMED360

Aplikacje programowe do centralnej sterylizatorni RUMED360®

Dokumentowanie procesu – Monitorowanie – Zarządzanie energią – do tego służą RUMED360®, aplikacje programowe do centralnej sterylizatorni, dzięki którym codzienna praca staje się łatwiejsza i bardziej bezpieczna. Cyfryzacja już dawno zagościła w placówkach opieki zdrowotnej i szpitalach, a dziś jest w nich niezbędna. W nowoczesnym środowisku pracy centralnej sterylizatorni monitorowanie procesów i cyfrowe dokumentowanie przyjmuje się jako ważne elementy codzienności, w której niemal nie używa się już papieru. Wynikająca z tego optymalizacja procesu i samego przebiegu procesu to przede wszystkim większa ekonomiczność, wydajność i bezpieczeństwo.

Opracowane przez firmę MMM aplikacje programowe RUMED360® łączą w sobie wszystkie te czynniki i w znacznym stopniu przyczyniają się do przyjaznego dla użytkownika i efektywnego wdrożenia przebiegów procesów w centralnej sterylizatorni. Aplikacje, takie jak Zarządzanie energią, pomagają ograniczyć do minimum koszty inwestycyjne związane z rozplanowaniem centr energii. Zapewniono jednak optymalne pokrycie obciążeń szczytowych i wysoką wydajność.

RUMED360® Documents
RUMED 360
RUMED360® ISA
RUMED360® Dashboard
RUMED360® CycleView
CyclePrint Direct

Prozessdokumentation CyclePrint Direct

System dokumentowania procesu MMM z zewnętrzną drukarką protokołów. Przyjazne dla użytkownika dokumentowanie protokołów oraz ich łatwa kontrola dzięki drukowaniu krzywych procesu w kolorze równolegle do wartości mierzonych. Wszystkie informacje w skrócie.

System (przeznaczony do jednego urządzenia) składający się z następujących elementów:

 • Interfejs Ethernet do sterowania urządzeniem
 • Drukarka protokołów
 • Kabel krosowany TCP/IP o długości 10 m

Drukarka protokołów jest wyposażona w interfejs Ethernet. Wydruk ma format DIN A4 i zawiera protokół mierzonych wartości, a także krzywe procesowe dla krzywej ciśnienia i temperatury w oparciu o wartości rzeczywiste.

Wydruk daty, nazwy instytucji i działu, wybranego programu, numeru urządzenia, numeru cyklu, czasu rozpoczęcia programu, wszystkich istotnych faz programu, wartości rzeczywistych ciśnienia i temperatury, czasu zakończenia programu, wyniku procesu, a także wczytanych kodów kreskowych.

Cycles

Prozessdokumentation Cykle

System dokumentowania procesu MMM zapewniający dokumentowanie przyjazne dla użytkownika z łatwą kontrolą danych cyklu i bezpieczną archiwizacją protokołów cyfrowych. RUMED360® Cycles można podłączyć do wszystkich urządzeń do czyszczenia i dezynfekcji, a także sterylizatorów MMM, umożliwiając w ten sposób pełne dokumentowanie wszystkich cykli urządzeń.

Dzięki cyfrowemu zapisowi wszystkich istotnych parametrów cyklu RUMED360® Cycles doskonale nadaje się do dokumentowania procesu bez użycia papieru – w sposób neutralny dla środowiska. Protokoły można w każdej chwili w prosty sposób przeglądać za pomocą zintegrowanej przeglądarki, aby sprawdzić odpowiednie parametry procesu.

Przeglądarka oferuje różne funkcje przybliżania umożliwiające szczegółowe przeglądanie określonych punktów procesu lub kontrolne wyświetlanie dopuszczalnego przedziału ufności. Ponadto oprócz danych graficznych (krzywych procesu) wszystkie istotne parametry wyświetlają się również w formie tekstowej. Umożliwia to bezpieczne i szybkie zatwierdzanie procesów.

Możliwa jest również bezpieczna, cyfrowa archiwizacja wszystkich danych cyklu. Eliminuje to potrzebę żmudnego przechowywania w niezliczonych segregatorach z wydrukami protokołów. Oznacza to oszczędność czasu, miejsca i zasobów – a tym samym pieniędzy. W razie potrzeby protokoły procesu można oczywiście wydrukować w formacie DIN A4.

RUMED360® CycleView

Dokumentacja procesu CycleView

Informacje o procesie przedstawione w formie graficznej i tekstowej.

W trybie wyświetlania oprogramowanie oferuje różne funkcje przybliżania umożliwiające szczegółowe przeglądanie określonych punktów procesu lub kontrolne wyświetlanie dopuszczalnego przedziału ufności. Ponadto oprócz danych graficznych (krzywych procesu) wszystkie istotne parametry wyświetlają się również w formie tekstowej.

Wymagania: Zainstalowana aplikacja RUMED360® Cycles.

RUMED360® Dashboard

Monitoring Pulpit

W prosty i czytelny sposób wizualizuje stan podłączonych urządzeń MMM w czasie rzeczywistym, optymalizując tym samym procesy w centralnej sterylizatorni. Wyświetlają się następujące statusy urządzenia oraz informacje o procesie:

 • Gotowość do załadunku/uruchomienia
 • Proces w toku
 • Cykl zakończony pomyślnie, gotowość do rozładunku
 • Błąd
 • Przerwanie programu
 • Tryb oszczędzania energii
 • Urządzenie jest wyłączone
 • Aktywny program
 • Czas pozostały do końca
 • Aktualny cykl
 • Krok procesu

Zaleca się wyświetlanie na ekranie LED o minimalnej przekątnej 49″. Rozdzielczość pulpitu jest ustawiona na Full HD (1920 x 1080 px). Alternatywnie pulpit można również wyświetlać na monitorze komputera.

RUMED 360

Monitoring ServiceDesk

RUMED360® ServiceDesk za naciśnięciem jednego przycisku pozwala uzyskać wgląd do statusu posiadanego parku maszynowego. Centralny monitoring online jednego lub kilku urządzeń minimalizuje czas reakcji w przypadku wystąpienia błędów, a szczegółowy opis błędów umożliwia ich szybkie usunięcie. Ponadto pozwala uzyskać przegląd wszystkich istotnych parametrów serwisowych dla każdej maszyny, a także precyzyjnie koordynować i planować czynności serwisowe, aby zminimalizować czasy przestoju parku maszynowego.

Oprócz widoku pulpitu, na którym przejrzyście widać stan wszystkich podłączonych urządzeń, ServiceDesk może służyć do wyświetlania bardziej szczegółowych informacji dla każdego urządzenia, np.

 • Okresy między przeglądami
 • Żywotność różnego rodzaju materiałów eksploatacyjnych
 • Przekazywane w czasie rzeczywistym informacje o ciśnieniu i temperaturze w komorze
 • Ostatnio przeprowadzone testy
 • Wyświetlacz komunikatów o błędzie przekazywanych w czasie rzeczywistym
 • Aktywne programy, aktywni użytkownicy, wczesny start
 • Wysyłanie wiadomości e-mail o statusie maszyny
RUMED360® Documents

Monitoring Dokumenty

Kolejna część RUMED360® ServiceDesk to moduł dokumentacji. Moduł ten pomaga sortować, katalogować i archiwizować wszystkie maszyny i/lub dokumenty związane z centralną sterylizatornią, aby w razie potrzeby móc je szybko i łatwo wyświetlić.

Zaawansowane opcje filtrowania umożliwiają ograniczenie liczby zbędnych dokumentów, a tym samym szybkie wyświetlanie tylko tych, które są w danej chwili naprawdę potrzebne. Moduł jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi typami plików.

RUMED360® ISA

Monitorowanie ISA

Serwer RUMED360® ISA rozszerza ServiceDesk o funkcję automatycznego wysyłania informacji o stanie maszyny w formie wiadomości e-mail.

Wysyłanie odbywa się automatycznie, np. w przypadku przerwania programu, zakończenia programu i informacji o konserwacji lub na żądanie operatora przez naciśnięcie przycisku na wyświetlaczu maszyny. Komunikat o debugowaniu zawiera wiele przydatnych informacji o stanie maszyny. Komunikat o przerwaniu programu umożliwia szybką analizę i diagnozę w razie awarii.

Energy Balancing System

Zarządzanie energią Energy Balancing System (EBS)

Inteligentny system zarządzania obciążeniem do najnowszej generacji maszyn MMM. Umożliwia zintegrowanie różnego rodzaju urządzeń do czyszczenia i dezynfekcji, sterylizatorów parowych, wytwornic pary i wymienników parowych.

Zarządzanie podłączonymi maszynami pozwala zoptymalizować zużycie wspólnie wykorzystywanych zasobów (np. obiegu gorącej pary) w przebiegu pracy.

Centralne zarządzanie zużyciem zasobów niesie ze sobą następujące korzyści:

 • Wydajność projektową zasobów (np. obiegu gorącej pary) można w znacznym stopniu zmniejszyć, tj. komponenty można zwymiarować jako mniejsze, a koszty inwestycyjne zredukować.
 • Równomierne wykorzystanie istniejących zasobów
 • W przypadku awarii podsystemu nadal można używać maszyn (np. nadal mogą pracować wszystkie sterylizatory, nawet jeśli wymiennik pary czystej zostanie wyłączony z użytku z powodu prac konserwacyjnych).
 • W trybie awaryjnym podłączone maszyny można łatwo przełączać z trybu gorącej pary na tryb elektryczny przez naciśnięcie przycisku (sprzęt musi spełniać odpowiednie wymagania).
 • Podłączonymi wytwornicami lub wymiennikami pary MMM można sterować z poziomu centralnej jednostki sterującej (włączanie lub wyłączanie).

Korzystanie z MMM Energy Balancing System nie ma wpływu na zwalidowane procesy.

Pliki do pobrania

Zachęcamy do pobrania broszury, aby dowiedzieć się więcej na temat RUMED360®

Kontakt

MMM Group
Semmelweisstraße 6
82152 Planegg/Monachium
Niemcy

+49 89 899 18-0 info@mmmgroup.com Formularz zapytania

Obsługa klienta

service@mmmgroup.com