Loading cart for sterilizers

Wózek załadowczy

Wózek załadowczy do załadunku komory sterylizacyjnej oraz transportu wyrobów sterylnych w wózku transportowym ECC.
Obszar
Szpitale, Laboratoria, Farmacja, Zwierzętarnie
Pass-through hatch

Okienko do wydawania

Jedno- lub dwuskrzydłowe okienko służące za śluzę do przekazywania wózków załadowczych ze strony sterylnej do niesterylnej.
Obszar
Szpitale
ECC Euro Clean Car System

System ECC

System Euro-Clean-Car
Zamknięty wózek do transportu wyrobów sterylnych w centralnej sterylizatorni lub w szpitalu oraz między użytkownikiem a zewnętrznym usługodawcą. Wymiary i możliwości załadunku są optymalnie dopasowane do systemów załadunkowych MMM dla sterylizatorów i myjni-dezynfektorów.
Obszar
Szpitale

Wózki załadowcze

Elastyczny zakres wózków załadowczych z odpowiednimi modułami wsadowymi dla serii dezynfektorów Uniclean PL II do czyszczenia prostych i bardzo złożonych wyrobów medycznych.
Obszar
Szpitale
Ramps for the CSSD

Rampy

Rampy do odstawiania i tymczasowego przechowywania wózków załadowczych oraz służące jako rampy załadunkowe i wyładunkowe do sterylizatora.
Obszar
Szpitale, Laboratoria, Farmacja, Zwierzętarnie

Automatyczne systemy załadowcze i wyładowcze

W pełni zautomatyzowane lub manualne transportery załadowcze i rozładowcze do transportu wózków załadowczych do komory myjni dezynfektora Uniclean PLII. Dostępny również jako stacja zwrotu wózków załadowczych składająca się z automatycznych taśmociągów transportowych i automatycznego powrotu wózka...
Obszar
Szpitale

Wózek transportowy

Otwarty wózek transportowy do transportu wózków załadowczych w centralnej sterylizatorni.
Obszar
Szpitale, Laboratoria, Farmacja, Zwierzętarnie