Steripack heat sealing machine for the CSSD

SteriPack

Urządzenie służące do termozgrzewania systemów bariery sterylnej w oparciu o powtarzalną i poddaną walidacji procedurę. Aby chronić przygotowane produkty medyczne przed wtórnym zanieczyszczeniem, są one przed sterylizacją pakowane do przeźroczystych worków, których zadaniem jest...
Obszar
Szpitale
Material:
Materiały twarde i porowate