EcoData identification of instruments

EcoData

Znakowanie instrumentów medycznych i składników
Sprawne zarządzanie instrumentami ma kluczowe znaczenie dla niezawodnej kontroli procesów w ramach przygotowania produktów oraz bezpiecznego zaopatrzenia sali operacyjnej w kompletne i prawidłowo przygotowane zestawy. Oznacza to maksymalne wymagania organizacyjne wobec personelu centralnej...
Obszar
Szpitale
EcoSoft tracking and tracing software for the CSSD

EcoSoft

Łatwa dokumentacja wyrobów sterylnych!
Oprogramowanie do dokumentowania procesów i zarządzania wyrobami sterylnymi służące do dokumentacji i analizy wszystkich istotnych etapów pracy podczas przygotowywania wyrobów sterylnych. Wszystkie urządzenia stosowane w centralnej sterylizatorni, jak myjnie-dezynfektory, urządzenia do...
Obszar
Szpitale
ISA Intelligent Service Advisor software

ISA Intelligent Service Advisor

Zarządzanie centralną sterylizatornią: lepsza wydajność dzięki właściwym informacjom
Efektywność pracy centralnej sterylizatorni jest w dużej mierze uzależniona od czasu trwania programów poszczególnych urządzeń. Intelligent Service Advisor (ISA) umożliwia efektywniejsze i intensywniejsze wykorzystanie urządzeń i dostępnego czasu. ISA stwarza personelowi centralnej...
Obszar
Szpitale
RUMED360 Softwareapplikationen für die AEMP

RUMED360

Dokumentowanie procesu – Monitorowanie – Zarządzanie energią
Aplikacje programowe do AEMP, które ułatwiają codzienne czynności i zapewniają większe bezpieczeństwo. Cyfryzacja już dawno zagościła w placówkach opieki zdrowotnej i szpitalach, a dziś jest w nich niezbędna. W nowoczesnym środowisku pracy AEMP monitoring procesów i cyfrowe dokumentowanie...
Obszar
Szpitale