Elektroniczny test Bowie-Dick i kontrola cyklu

MMM SteamSpy to zintegrowany ze sterylizatorem parowym elektroniczny test Bowie-Dick, przebiegający w oparciu o sterowanie programowe i udostępniający natychmiast wynik testu w dokumentacji cyklu. Pełni on także funkcję bieżącej kontroli cyklu, dzięki czemu użytkownik nie musi o niej pamiętać. MMM SteamSpy spełnia wymagania normy DIN EN ISO 11140-4 i jest akceptowanym alternatywnym testem Bowie-Dick. Zgodność z normą została potwierdzona przez niezależne, zewnętrzne laboratorium testowe.

MMM SteamSpy pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze zapewniając lepszą wydajność centralnej sterylizatorni.

MMM Group SteamSpy electronic bowie-dick test batch documentation for steam penetration test in steam sterilizers CSSD hospital

 

  • Wyraźny efekt: Dzięki systemowi kontroli cykli, który oferuje jednoznaczny i przejrzysty wynik opisujący wydajność procesu oraz pozwala zaniechać interpretacji zmiany barwy wskaźnika chemicznego, użytkownik uzyskuje dodatkową pewność.
  • W pełni automatyczny: Test Bowie-Dick można zaprogramować jako rutynowy test przed rozpoczęciem pracy. Następnie program automatycznie przeprowadza test próżni, program podgrzewania oraz test BD, dzięki czemu sterylizator jest w pełni gotowy do pracy przed rozpoczęciem zmiany.
  • Trwałość: Dzięki długiemu okresowi użytkowania i braku potrzeby stosowania produktów zużywalnych, jak wskaźniki chemiczne, MMM SteamSpy stwarza warunki dla przejrzystej kalkulacji kosztów inwestycji lub kosztów eksploatacji. Podwójna dokumentacja staje się zbędna, gdyż wynik testu przedstawiany jest jako jednoznaczna informacja bezpośrednio w protokole cyklu.
  • Możliwość integracji: MMM SteamSpy może także stanowić unowocześniające doposażenie dla starszych sterylizatorów MMM w połączeniu z aktualizacją sterowania. Więcej informacji można uzyskać w naszym dziale obsługi klienta.

 

Sposób działania MMM SteamSpy

MMM SteamSpy składa się z zainstalowanego w komorze elementu kontrolnego, który symuluje instrument chirurgiczny z kanałem, oraz urządzenia pomiarowego umieszczonego na zewnętrznej ścianie komory. Jego konstrukcja umożliwia potwierdzenie skuteczności penetracji pary zarówno w bryłach drążonych jak i w przedmiotach porowatych. Przenikanie pary określone przez system pomiarowy jest nieprzerwanie analizowane w odpowiednim programie sterylizacyjnym. W razie wystąpienia błędu pojawia się ostrzeżenie. Wynik jest dobrze widoczny na dokumencie cyklu.

Na pierwszy rzut oka

Obszar zastosowania: Szpitale
Rodzaj: Systemy testowe

Do pobrania