Testsysteme
Testsysteme

Ciekawa alternatywa dla testu Bowiego-Dicka SteamSpy

SteamSpy to zintegrowany ze sterylizatorem parowym elektroniczny test Bowiego-Dicka przebiegający w oparciu o sterowanie programowe i udostępniający natychmiast wynik testu w dokumentacji cyklu. Pełni on także funkcję bieżącej kontroli cyklu, dzięki czemu użytkownik nie musi o niej pamiętać. SteamSpy spełnia wymagania normy DIN EN ISO 11140 i jest uznawany jako akceptowalna alternatywna dla testu Bowiego-Dicka. Zgodność z normą została potwierdzona przez niezależne, zewnętrzne laboratorium testowe.

Steamspy
Steamspy

Sposób działania SteamSpy

SteamSpy składa się z zamontowanego w komorze elementu kontrolnego, który symuluje przyrząd chirurgiczny z kanałem, oraz urządzenia pomiarowego umieszczonego na zewnętrznej ścianie komory. Jego konstrukcja umożliwia potwierdzenie skuteczności penetracji pary zarówno w bryłach drążonych jak i w przedmiotach porowatych. Przenikanie pary określone przez system pomiarowy jest nieprzerwanie analizowane w odpowiednim programie sterylizacyjnym. W razie wystąpienia błędu pojawia się ostrzeżenie. Wynik jest dobrze widoczny na dokumencie cyklu.

Różne korzyści

Wyraźny efekt

Dzięki systemowi kontroli cykli, który oferuje jednoznaczny i przejrzysty wynik opisujący wydajność procesu oraz pozwala zaniechać interpretacji zmiany barwy wskaźnika chemicznego, użytkownik uzyskuje dodatkową pewność.

W pełni automatyczny

Test Bowiego-Dicka można zaprogramować jako rutynowy test przed rozpoczęciem pracy. Następnie program automatycznie przeprowadza test próżni, program podgrzewania oraz test Bowiego-Dicka, dzięki czemu sterylizator jest w pełni gotowy do pracy przed rozpoczęciem zmiany.

Trwałość

Dzięki długiemu okresowi użytkowania i braku potrzeby stosowania produktów zużywalnych, jak wskaźniki chemiczne, SteamSpy stwarza warunki dla przejrzystej kalkulacji kosztów inwestycji lub kosztów eksploatacji. Podwójna dokumentacja staje się zbędna, gdyż wynik testu przedstawiany jest jako jednoznaczna informacja bezpośrednio w protokole cyklu.

Możliwość integracji

SteamSpy może także stanowić unowocześniające doposażenie dla starszych sterylizatorów MMM w połączeniu z aktualizacją sterowania. Więcej informacji można uzyskać w naszym dziale obsługi klienta.

Oszczędność czasu i kosztów

Koszty eksploatacyjne na każdą przygotowywaną jednostkę sterylizacyjną można znacznie obniżyć, ponieważ nie ma potrzeby stosowania wskaźników chemicznych. Obsługa ręczna w przypadku rutynowych kontroli jest całkowicie zbędna. Ta oszczędność czasu na rzecz personelu ma odzwierciedlenie w lepszej produktywności. Oszczędność czasu dzięki SteamSpy w porównaniu z konwencjonalnym testem Bowiego-Dicka – na maszynę i zmianę roboczą = 40 minut.

Pliki do pobrania

Zachęcamy do pobrania broszury, aby dowiedzieć się więcej na temat SteamSpy

Kontakt

MMM Group
Semmelweisstraße 6
82152 Planegg/Monachium
Niemcy

+49 89 899 18-0 info@mmmgroup.com Formularz zapytania

Obsługa klienta

service@mmmgroup.com