Vakulab PL
Vakulab PL

Elastyczne koncepcje rozwiązań do unikalnych zastosowań Vakulab® PL H i G

Warianty wyposażenia sterylizatorów Vakulab® PL H i G są tak uniwersalne i elastyczne, że umożliwiają jego stosowanie w bardzo szerokim zakresie. W podstawowej konfiguracji oba typy sterylizatorów spełniają już wszystkie standardowe wymagania laboratoriów w zakresie badań, hodowli zwierząt i przemysłu, zarówno pod względem jakości, jak i różnorodności dostępnych objętości.

Vakulab PL/H
Vakulab PL/H
Vakulab PL/G

Dane techniczne

Typ urządzenia
Wymiary wewnętrzne komory w świetle w mm (wys. x szer. x gł.)
Objętość w I
Wymiary zewnętrzne urządzenia w mm (wys. x szer. x gł.)

Modele H (urządzenia z drzwiami komory otwieranymi poziomo)

666

710 x 650 x 690

318

1.918 x 1.900 x 970

669

710 x 650 x 990

456

1.918 x 1.900 x 1.270

966

1000 x 650 x 690

448

1918 x 1900 x 970

969

1000 x 650 x 990

644

1918 x 1900 x 1270

9612

1000 x 650 x 1350

871

1918 x 1900 x 1620

Modele G (urządzenia przesuwane na poziomie podłoża z drzwiami komory otwieranymi poziomo)

969

1360 x 720 x 1090

1070

1918 x 1900 x 1390

9612

1360 x 720 x 1390

1360

1918 x 1900 x 1690

12612

1600 x 720 x 1390

1600

2218 x 1900 x 1690

141114

1550 x 1200 x 1500

2770

2150 x 3100 x 2070

181015

2010 x 1100 x 1640

3625

2550 x 3100 x 2210

181215

2010 x 1300 x 1640

4285

2550 x 3500 x 2210

Zastrzega się możliwość zmian technicznych

Vakulab PL

Wszechstronne urządzenie do sterylizacji parowej firmy MMM.

Vakulab® PL H i G doskonale nadaje się do sterylizacji stałych i porowatych cieczy w otwartych lub lekko zamkniętych pojemnikach, a także do sterylizacji odpadów i cieczy zakaźnych w zamkniętych pojemnikach w procesie mieszania pary i powietrza.

Sterylizator spełnia wymagania dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE oraz dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Oznaczenie CE zgodnie z PED 2014/68/UE. Zastosowane normy: DIN 58951-2 Sterylizatory laboratoryjne, AD-2000 Projektowanie urządzeń ciśnieniowych oraz DIN EN 62304 Oprogramowanie wyrobów medycznych. Sterylizacyjne zbiorniki ciśnieniowe: podwójne ścianki, ścianki wewnętrzne i płaszcz parowy ze stali szlachetnej, nr materiału ścianek wewnętrznych: 1.4404 (AISI 316 L)/płaszcz: 1.4571 (AISI 316 Ti). Orurowanie: Wykonanie zgodnie z DIN EN 285, rurki i armatura przewodząca parę ze stali szlachetnej, wszystkie rurki oznaczone kolorami oraz zaizolowane termicznie. Walidacja oprogramowania zgodnie z normą DIN EN 62304, sprzęt pomiarowy i kontrolny zgodnie z normą DIN EN 285.

Vakulab PL

Najważniejsze właściwości

 • Ergonomiczna wysokość wejścia lub dostępny z poziomu podłogi
 • Perfekcyjna sterylizacja przygotowawcza i po utylizacji
 • Wszechstronne możliwości wyposażenia
 • Sterownik B&R
 • Wyświetlacz 10″ lub 15″
 • Aktywne chłodzenie płaszcza
 • Chłodzenie cyrkulacyjne i przyłącze do obiegu chłodzącego
 • ISA – Intelligent Service Advisor
 • Program specjalny do odpadów według RKI
 • Filtracja powietrza wylotowego
 • Inaktywacja kondensatu
 • Termiczna obróbka powietrza
 • Sterylizacja sprężonego powietrza
 • Detektor powietrza
 • Hermetyczna izolacja
 • Izolacja gazoszczelna
 • Przyłącze generatora H2O2
 • Wcześniejszy start: Samodzielne uruchomienie w celu podgrzania sterylizatora, z przeprowadzeniem pierwszego przebiegu jałowego, dzięki czemu sterylizator jest od razu gotowy do pracy
 • Czytnik kodu paskowego do identyfikacji wsadu
 • Detektor powietrza do dodatkowego monitorowania szczelności komory
 • Manager pary
 • Diagnoza zdalna, centralna jednostka kontrolna
 • Wytwornica pary: Instalacja na sterylizatorze lub obok niego
 • Hermetyczna izolacja jako bariera między strefą sterylną a strefą niesterylną
 • Chłodzenie płaszcza w trybie obiegowym
 • Podłączenie do drukarki DIN A4 lub sieci w celu wykonania wydruków lub archiwizacji protokołu cyklu
 • Pakiet wyposażenia „Roztwory zamknięte w pojemnikach”: Proces mieszaniny pary i powietrza służący do sterylizacji płynów szczelnie zamkniętych pojemnikach
 • Pakiet wyposażenia „Materiały zakaźne”
 • Sterylizacja odpadów według RKI
 • Sterylizacja sprężonego powietrza
 • Wyświetlacz 15″
 • Podłączenie do generatora H2O2 w celu redukcji drobnoustrojów w produktach termolabilnych
 • System oszczędzania wody. Pompa próżniowa pracuje w oszczędnym trybie obiegowym. Świeża woda dodawana jest tylko w razie potrzeby.
 • Chłodzenie płaszcza w trybie obiegowym: Redukcja zmiękczonej wody nawet do 90%
 • Podłączenie chłodzenia płaszcza do lokalnego obwodu chłodzącego redukuje zużycie wody nawet do 95%
 • Proces z wykorzystaniem wstępnej próżni z suszeniem do produktów stałych
 • Frakcjonowany proces próżniowy z suszeniem dla towarów porowatych
 • Proces z wykorzystaniem wstępnej próżni z chłodzeniem cieczy w otwartych pojemnikach
 • Proces mieszania pary i powietrza do cieczy w zamkniętych pojemnikach
 • Treść dokumentacji cykli jest uregulowana ustawowo. Formę można wybrać indywidualnie
 • Wydruk dokumentacji cyklu za pośrednictwem zintegrowanej drukarki lub drukarki DIN A4
 • Transmisja danych za pośrednictwem sieci w celu zapisania w podłączonym komputerze
 • Identyfikacja użytkownika w celu dokumentowania cyklu
 • Wewnętrzny zapis danych cyklu maks. dla 50 000 cykli

Inteligentne wykorzystanie najnowszej technologii

Najnowsza generacja sterowników PLC umożliwia intuicyjną obsługę, zarządzanie danymi chronionymi hasłem
oraz możliwość swobodnego programowania procesu kontrolowaną parametrami, przy czym wszystkie szczegóły związane z projektem mogą być uwzględnione indywidualnie.

 • Precyzyjne sterowanie procesem
  » Najnowocześniejszy sterownik przemysłowy
  » Redundantna technologia czujnikowa dla maksymalnej niezawodności procesu
  » System PPV: Weryfikacja parametrów procesu
  » Interfejsy zapewniające optymalną komunikację
 • Oprogramowanie: bezpieczne i przyjazne dla użytkownika
  » Tworzenie i walidacja oprogramowania zgodnie z normą DIN EN 62304 Procesy cyklu życia oprogramowania.
  » Zaawansowana struktura parametrów pozwala na uzyskanie dużej elastyczności w konfiguracji maszyny.
  » Zarządzanie użytkownikami gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa dostępu.
 • Indywidualna konfiguracja urządzenia
  » Ciągłe monitorowanie wszystkich mierzonych wartości
  » Precyzyjne sterowanie siłownikami
  » System odczytu kodów kreskowych z automatycznym wyborem programu (opcjonalnie)
  » Identyfikator operatora i zarządzanie użytkownikami
  » Autostart dla zautomatyzowanych sekwencji programowych, np. test próżni, ogrzewanie (opcjonalnie)
  » ISA – Intelligent Service Advisor
  » Aktywny schemat R&I (opcjonalnie)
 • przyrządy szklane
 • Klatki ze ściółką
 • Tekstylia
 • Pasza
 • Węże
 • Filtr
 • Ciecze w otwartych lub luźno zamkniętych pojemnikach
 • Pożywki
 • Poidła
 • Zakaźne przedmioty porowate (BSL 2-4)
 • Zakaźne ciecze (BSL 2-4)

Pliki do pobrania

Zachęcamy do pobrania broszury, aby dowiedzieć się więcej na temat Vakulab® PL H i G

Kontakt

MMM Group
Semmelweisstraße 6
82152 Planegg/Monachium
Niemcy

+49 89 899 18-0 info@mmmgroup.com Formularz zapytania

Obsługa klienta

service@mmmgroup.com