Ventilab PL

Elastyczne koncepcje rozwiązań do unikalnych zastosowań Ventilab® PL

Zasadniczo Ventilab® PL różni się od Vakulab® PL wyższą komorą, która pozwala na montaż wentylatora bez ograniczenia objętości użytkowej. Co więcej, wszystkie elementy wyposażenia wymagane do sterylizacji cieczy w zamkniętych pojemnikach, takie jak czujnik temperatury, ściana komory, wentylator i pakiet oprogramowania „Roztwory zamknięte w pojemnikach” są już przewidziane standardowo.

Ventilab PL
Ventilab PL

Dane techniczne

Typ urządzenia
Wymiary wewnętrzne komory w świetle w mm (wys. x szer. x gł.)
Volumen in L
Geräteaußenmaße in mm (H x B x T)

Model H 669

830 x 650 x 990

521

1.898 x 1.600 x 1.270

Model H 969

1130 x 650 x 990

708

1898 x 1600 x 1270

Zastrzega się możliwość zmian technicznych

Ventilab PL

Specjalista w zakresie procesu mieszania pary i powietrza.

Ventilab® PL doskonale nadaje się do sterylizacji stałych i porowatych przedmiotów, cieczy w otwartych lub lekko zamkniętych pojemnikach, odpadów i cieczy zakaźnych w zamkniętych pojemnikach w procesie mieszania pary i powietrza.

Sterylizator spełnia wymagania dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE oraz dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Oznaczenie CE zgodnie z PED 2014/68/UE. Zastosowane normy: DIN 58951-2 Sterylizatory laboratoryjne, AD-2000 Projektowanie urządzeń ciśnieniowych oraz DIN EN 62304 Oprogramowanie wyrobów medycznych. Sterylizacyjne zbiorniki ciśnieniowe: podwójne ścianki, ścianki wewnętrzne i płaszcz parowy ze stali nierdzewnej, nr materiału ścianek wewnętrznych: 1.4404 (AISI 316 L)/płaszcz: 1.4571 (AISI 316 Ti). Orurowanie: zaprojektowane zgodnie z normą DIN EN 285, rurki przewodzące parę i zawory ze stali szlachetnej. Wszystkie rurki są oznaczone kolorami oraz izolowane termicznie. Walidacja oprogramowania zgodnie z normą DIN EN 62304, sprzęt pomiarowy i kontrolny zgodnie z normą DIN EN 285.

Ventilab PL

Najważniejsze właściwości

 • Wentylator ze sprzęgłem magnetycznym
 • Brak ograniczenia objętości użytkowej mimo wentylatora
 • Program High Pathogen
 • Sterownik B&R
 • Wyświetlacz 10″
 • Aktywne chłodzenie płaszcza
 • Chłodzenie cyrkulacyjne z przyłączem do obiegu chłodzącego
 • ISA – Intelligent Service Advisor
 • Program specjalny do odpadów według RKI
 • Filtracja powietrza wylotowego
 • Inaktywacja kondensatu
 • Termiczna obróbka powietrza
 • Sterylizacja sprężonego powietrza
 • Detektor powietrza
 • Hermetyczna izolacja
 • Izolacja gazoszczelna
 • Przyłącze generatora H2O2
 • Wentylator do procesu mieszania pary i powietrza
 • Pakiet wyposażenia „Roztwory zamknięte w pojemnikach”
 • Wcześniejszy start: Samodzielne uruchomienie w celu podgrzania sterylizatora, z przeprowadzeniem pierwszego przebiegu jałowego, dzięki czemu sterylizator jest od razu gotowy do pracy
 • Czytnik kodu paskowego do identyfikacji wsadu
 • Detektor powietrza do dodatkowego monitorowania szczelności komory
 • Manager pary
 • Diagnoza zdalna, centralna jednostka kontrolna
 • Wytwornica pary: Instalacja na sterylizatorze lub obok niego
 • Hermetyczna izolacja jako bariera między strefą sterylną a strefą niesterylną
 • Chłodzenie płaszcza w trybie obiegowym
 • Podłączenie do drukarki DIN A4 lub sieci w celu wykonania wydruków lub archiwizacji protokołu cyklu
 • Pakiet wyposażenia „Materiały zakaźne”
 • Dezynfekcja odpadów według RKI
 • Sterylizacja sprężonego powietrza
 • Wyświetlacz 15″
 • Podłączenie do generatora H2O2 w celu redukcji drobnoustrojów w produktach termolabilnych
 • System oszczędzania wody: Pompa próżniowa pracuje w oszczędnym trybie obiegowym. Świeża woda dodawana jest tylko w razie potrzeby.
 • Chłodzenie płaszcza w trybie obiegowym: Redukcja zmiękczonej wody nawet do 90%
 • Podłączenie chłodzenia płaszcza do lokalnego obwodu chłodzącego redukuje zużycie wody nawet do 95%
 • Energooszczędny tryb wyłączania na noc – możliwość ustawienia dla każdego dnia
 • Proces mieszania pary i powietrza do cieczy w zamkniętych pojemnikach
 • Proces z wykorzystaniem wstępnej próżni z suszeniem do produktów stałych
 • Frakcjonowany proces próżniowy z suszeniem dla towarów porowatych
 • Proces z wykorzystaniem wstępnej próżni z chłodzeniem cieczy w otwartych pojemnikach
 • Treść dokumentacji cykli jest uregulowana ustawowo. Formę można wybrać indywidualnie
 • Wydruk dokumentacji cyklu za pośrednictwem zintegrowanej drukarki lub drukarki DIN A4
 • Transmisja danych za pośrednictwem sieci w celu zapisania w podłączonym komputerze
 • Identyfikacja użytkownika w celu dokumentowania cyklu
 • Wewnętrzny zapis danych cyklu maks. dla 50 000 cykli

Inteligentne wykorzystanie najnowszej technologii

Najnowsza generacja sterowników PLC umożliwia intuicyjną obsługę, zarządzanie danymi chronionymi hasłem oraz możliwość swobodnego programowania procesu kontrolowaną parametrami, przy czym wszystkie szczegóły związane z projektem mogą być uwzględnione indywidualnie.

Precyzyjne sterowanie procesem
» Najnowocześniejszy sterownik przemysłowy
» Redundantna technologia czujnikowa dla maksymalnej niezawodności procesu
» System PPV: Weryfikacja parametrów procesu
» Interfejsy zapewniające optymalną komunikację

Oprogramowanie
» Bezpieczne i przyjazne dla użytkownika
» Tworzenie i walidacja oprogramowania zgodnie z normą DIN EN 62304 Procesy cyklu życia oprogramowania
» Zaawansowana struktura parametrów pozwala na uzyskanie dużej elastyczności w konfiguracji maszyny
» Zarządzanie użytkownikami gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa dostępu

Indywidualna konfiguracja urządzenia
» Ciągłe monitorowanie wszystkich mierzonych wartości
» Precyzyjne sterowanie siłownikami
» System odczytu kodów kreskowych z automatycznym wyborem programu (opcjonalnie)
» Identyfikator operatora i zarządzanie użytkownikami
» Autostart dla zautomatyzowanych sekwencji programowych, np. test próżni, ogrzewanie (opcjonalnie)
» ISA – Intelligent Service Advisor
» Aktywny schemat R&I (opcjonalnie)

 • cieczy w zamkniętych pojemnikach
 • Ciecze w otwartych i luźno zamkniętych pojemnikach
 • Przyrządy szklane
 • Klatki dla zwierząt i poidła
 • Tekstylia
 • Ściółka
 • Pasza i worki paszowe
 • Węże
 • Filtr
 • Pożywki

Pliki do pobrania

Zachęcamy do pobrania broszury, aby dowiedzieć się więcej na temat Ventilab® PL

Kontakt

MMM Group
Semmelweisstraße 6
82152 Planegg/Monachium
Niemcy

+49 89 899 18-0 info@mmmgroup.com Formularz zapytania

Obsługa klienta

service@mmmgroup.com